O nás

Švýcarsko má HDP na obyvatele 4x vyšší než Česká republika. Nepovažujeme občany České republiky za hloupé, líné ani geneticky odlišné. Považujeme politický systém ČR za chybně nastavený.

Česká republika – HDP na obyvatele v roce 2018, v přepočtu zhruba 510 000 Kč. Zdroj: Světová banka prostřednictvím google.com

Švýcarsko – HDP na obyvatele v roce 2018, v přepočtu zhruba 1 820 000 Kč. Zdroj: Světová banka prostřednictvím google.comZásadní problémy vidíme již v zákonu č. 1 – v ústavě. A od ústavy se vše ostatní odvíjí.


Na rozdíl od Švýcarska nemají čeští politici povinnost předložit novou ústavu nebo její změny ke schválení občanům v referendu. Dokument, jehož jedním z hlavních poslání je limitovat moc politiků, si u nás politici napsali a schválili sami.

Ostatní problémy jsou již jen důsledky. V české ústavě toho mnoho chybí a jiné zase přebývá. Považujeme za nutné to změnit.

Bez revize ústavy se v naší zemi nic zásadně nezmění k lepšímu. Jako vzor ústavy vidíme ústavu Švýcarska.

Chceme se účastnit všech voleb a získat post parlamentního hnutí. Naším cílem je zavedení ověřeného švýcarského politického systému v naší zemi a následování konzervativní politiky po vzoru Švýcarska.

Švýcarský politický systém považujeme za maximálně stabilní, demokratický a vedoucí k prosperitě všech občanů.