O nás

Švýcarsko má HDP na jednoho obyvatele 4x vyšší než Česká republika. Nepovažujeme občany České republiky za hloupé, líné ani geneticky odlišné. Považujeme politický systém ČR za chybně nastavený.
Zásadní problémy vidíme již v ústavě. A od ústavy se vše ostatní odvíjí.


Narozdíl od Švýcarska nemají čeští politici povinnost předložit novou ústavu nebo její změny ke schválení občanům v referendu. Dokument, jehož jedním z hlavních poslání je limitovat moc politiků, si u nás politici napsali a schválili sami.

Ostatní problémy jsou již jen předvídatelnými důsledky. V české ústavě toho mnoho chybí a jiné zase přebývá. Považujeme za nutné o tom informovat občany a nabídnout jim řešení.

Za nezbytnou považujeme revizi naší ústavy a její úpravy a doplnění po vzoru ústavy Švýcarska.

Chceme se zúčastnit všech voleb a udržet post parlamentního hnutí. Naším cílem je revize ústavy, zavedení švýcarského politického systému v České republice a následování ověřené konzervativní politiky po vzoru Švýcarska.

Švýcarský politický systém a směr považujeme za maximálně pronárodní, demokratický, konzervativní a vedoucí k prosperitě všech občanů.