Poloprofesionální parlament

Vrcholní politici na částečný úvazek. Tak lze charakterizovat švýcarský parlament. Dle průvodce Švýcarskou konfederací z roku 2018 (viz. obrázek níže, vydává ho švýcarské Federální kancléřství) pouhých 18% členů Poslanecké sněmovny a 40% členů Senátu vykonávalo tuto funkci na plný úvazek.


Parlament se schází 4x do roka na třítýdenní jednání. Jednání jsou veřejná. Alespoň 1x ročně je uspořádáno společné jednání Poslanecké sněmovny a Senátu. Při tomto jednání je volen předseda a místopředseda konfederace na období dalšího roku popř. jsou voleni federální soudci, státní zástupci atd.

V průvodci je možné se dočíst, že roční odměna řadového poslance je 26 000 franků. Na poměry naší země slušná částka, nicméně s ohledem na průměrný švýcarský plat 6 000 franků to odpovídá čtyřem měsícům práce za průměrnou mzdu. Z této částky je dále odečtena daň z příjmu a sociální a zdravodní pojištění.K tomu má poslanec nárok na 33 000 franků ročně na asistenty a hmotné výdaje. Dále pak na příplatky za jednání parlamentu, komisí, na dopravu, za vedoucí funkce atd. (příplatky nepodléhají zdanění). Ve srovnání se švýcarským průměrným platem tedy žádný nadstandard. Většina politiků ve švýcarském parlamentu nemá tuto práci jako hlavní pracovní činnost.STANOVISKO ŠVÝCARSKÉ DEMOKRACIE

Díky federativnímu uspořádání, kdy velké množství úkolů zůstává v rukách jednotlivých států, není švýcarský parlament ani jeho řadový člen zahlcen tolika činnostmi, jako ten náš a ani nedrží v rukou takovou moc.

HDP na obyvatele naší země je čtvrtinové oproti Švýcarsku. Podobně je to s platy. Takový je výsledek práce našich plně profesionálních politiků. Myslíte si, že naši politici dělají více škody než užitku? Myslíte si, že poloprofesionální parlament by pomohl k prosperitě i naší zemi? My si myslíme, že ano, a to je náš cíl.

Jeden komentář u “Poloprofesionální parlament”

  1. Poloprofesionální Parlament, politici si nebudou navýšovat neustále své příjmy a vyhýbat se zodpovědnosti, které tak rádi odhazují na daňové poplatníky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *