Medián švýcarské měsíční mzdy přesahuje 6 500 franků (160 000 korun)

Průzkum zjistil, že rozdíl mezi nejvyššími a nejnižšími příjmy se mezi lety 2008 a 2016 snížil jen velmi mírně.


Vládní průzkum analyzující mzdy ve Švýcarsku zjistil, že mediánový plat (pozn. překl.: medián = polovina pracujících má větší plat a polovina menší; průměrný plat není vypovídající, protože na něj třeba 2/3 pracujících nedosáhnou, to je případ ČR) za práci na plný úvazek v roce 2016 v rámci celé švýcarské ekonomiky byl 6 502 franků (160 000 korun).

Průzkum Federálního statistického úřadu, který byl zveřejněn v pondělí 13.5.2018, mimo jiné ukázal pouze malé zmenšení rozdílu v odměňování žen a mužů a také malé zmenšení rozdílu mezi vysokými a nízkými příjmy.

Mediánový plat 6 502 franků znamená částku, kterou si vydělává zaměstnanec na plný úvazek ve Švýcarsku za předpokladu, že polovina jeho kolegů vydělává více a druhá polovina méně. Tato částka představuje nárůst platů o 313 franků (7 800 korun) oproti roku 2014, kdy byl proveden poslední průzkum statistického úřadu.

Tato střední hodnota však maskuje značné rozdíly mezi různými hospodářskými odvětvími a různými regiony země.

Úrovně odměn jsou výrazně vyšší než mediánový plat v činnostech s vysokou přidanou hodnotou jako je farmaceutický průmysl (9 835 franků; 246 000 korun) nebo finanční služby (9 742 franků; 244 000 korun). V dolní části stupnice odměn jsou práce v maloobchodě (4 798 franků; 120 000 korun), v hotelech a restauracích (4 337 franků; 108 000 korun) a osobní služby (4 076 franků; 102 000 korun).

Chcete-li na konci měsíce mít v kapse více peněz, zdálo by se lepší žít v kantonu Curych (6 869 franků; 172 000 korun) než v kantonu Ticino (5 563 franků; 139 000 korun). Rozdíl v příjmech však nezohledňuje životní náklady: ty jsou mnohem vyšší například na „zlatém pobřeží“ v Curychu, než na jihu Alp.

Stálý rozdíl

Průzkum zjistil, že propast mezi nejvyššími a nejnižšími příjmy se mezi lety 2008 a 2016 zmenšila jen mírně, z faktoru 2,7 na 2,6. Lidé ve spodních 10% příjmů mají měsíční plat nižší než 4 313 franků (108 000 korun), zatímco nejlépe placených 10% vydělává více než 11 406 franků (285 000 korun).

Během stejného období se mzdy zvýšily o 6,3% u 10% nejlepších výdělků, o 6,9% u středních příjmů a o 9,9% u nejméně placených 10%.

Podíl pracovních míst s nízkými mzdami ve švýcarské ekonomice podle údajů statistického úřadu celkově klesá . Práce s nízkou mzdou je definována jako práce na plný úvazek s hrubou měsíční mzdou nižší než 4 335 franků (108 000 korun). V roce 2016 bylo v zemi přibližně 329 000 těchto pracovních míst, což představuje 10,2% z celkového počtu pracovních míst, ve srovnání s 11,4% v roce 2008.

Rozdíly v odměňování mužů a žen

Rozdíl mezi mzdami mužů a žen se podle údajů statistického úřadu zmenšuje. V roce 2016 činil rozdíl v odměňování mužů a žen 12%, oproti 16,6% v roce 2008. Tento rozdíl byl však výraznější v soukromém sektoru, kde ženy vydělávaly o 14,6% méně než jejich mužští kolegové, oproti 12,5% ve veřejném sektoru.

Tyto rozdíly v příjmech lze podle zprávy částečně vysvětlit rozdíly v typu aktivity i strukturálními rozdíly. Na manažerských pozicích ženy vydělávají v průměru o 18,5% méně než muži. U nižších funkcí je tento rozdíl „pouze“ 8,4%.

Boj za rovnost mužů a žen ve Švýcarsku ještě zdaleka neskončil. Zhruba 60% pracovních míst s úrovní platu pod 4 500 franků (113 000 korun) je obsazeno ženami. Naopak 83,3% placených pracovních míst v hodnotě vyšší než 16 000 franků (400 000 korun) drží muži.

Lépe placení zahraniční manažeři

A konečně, jak uvedl statistický úřad také ve svém předchozím průzkumu, existují značné rozdíly založené na národnosti zaměstnanců. V průměru vydělávají Švýcaři téměř o 1 000 franků (25 000 korun) měsíčně více než cizinci (6 808 franků; 170 000 korun oproti 5 893 franků; 147 000 korun) ve všech profesních kategoriích dohromady.

Tato situace se však obrátí, když se člověk posune v hierarchii nahoru.

Švýcarští manažeři jsou na tom hůře než jejich kolegové ze zahraničí a vydělávají „jen“ 10 136 franků (253 000 korun) oproti zahraničním kolegům s 10 750 franky (269 000 korun). Vydělávají také méně než ti, kteří mají povolení k střednědobému (12 247 franků; 306 000 korun) nebo dlouhodobému pobytu (11 107 franků; 278 000 korun).

Tato čísla naznačují, že švýcarské společnosti neváhají otevřít peněženku, aby přilákaly nejlepší zahraniční talenty.

Zdroj: swissinfo.ch 14.5.2018

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *