5G: od hněvu veřejnosti k referendu

Nespokojenost s 5G v Bernu.

Vzhledem k tomu, že úřady, telekomunikační společnosti a odborníci mají problém vysvětlit nebezpečí a výhody 5G, mohli by mít švýcarští voliči poslední slovo – i když se problém jeví spíše jako technický než politický.

V současné době probíhá nejméně pět samostatných iniciativ za vyvolání referenda, které se všechny vezou na vlnách nespokojenosti občanů. V posledních měsících se však spojily ve „skutečnou vzpouru“, jak to minulý týden vyjádřil aktivista Hans-Ulrich Jakob.

A zatímco každá složka tohoto „referendového salátu“ pracuje na stejném cíli (zajistit bezpečnou technologii pro občany), každá je také jasně individuální – a to natolik, že prozatím neexistují viditelné známky spolupráce.

Iniciativy za referendum

– iniciativa za referendum Za zdravou a energeticky účinnou mobilní komunikaci, která začala sbírat podpisy v říjnu, má řadu požadavků: pevně stanovit mezní hodnoty rádiových vlnových frekvencí; jasně rozlišit vnitřní a venkovní limity pro takové rádiové vlny; a zřídit zóny bez rádiových vln ve školách a v úsecích veřejné dopravy.

– iniciativa za referendum za Odpovědnost za mobilní telefonování na druhé straně navrhuje jednu jednoduchou ústavní změnu: učinit telekomunikační společnosti odpovědnými za tělesné nebo materiální škody způsobené rádiovými vlnami – pokud nemohou prokázat, že jejich příčinou nebyla jejich technologie.

– třetí iniciativa chce snížit mezní hodnoty rádiových vlnových frekvencí a uložit pokuty operátorům, kteří je nerespektují, zatímco čtvrtá má strukturálnější cíl: poskytnout místním orgánům kontrolu nad tím, jak je technologie vyvíjena, jakou rychlostí je zaváděna, a kde by měly být postaveny nebo modernizovány rádiové stanice.

– na konci stojí Frequencia, sdružení na ochranu spotřebitele. Podle jejího místopředsedy Tamlin Schibler-Ulmanna jsou v závěrečných fázích přípravy formulace textu referenda, které má obecně za cíl „přehodnotit zavádění sítě 5G a učinit ji udržitelnější a efektivnější“. Klíčovými požadavky bude pravděpodobně volání po nižších maximálních frekvenčních limitech a ujištění, že vlny 5G nebudou pronikat do soukromých domů, říká.

Doplnit se nebo soutěžit?

Takové jsou aktuální iniciativy za vyvolání referenda. Z politického hlediska by se však mohly i spojit a vytvořit jednotnou frontu. V opačném případě by mohlo být rizikem vzájemné vyrušení.

Schibler-Ulmann říká, že počet iniciativ je pozitivní. Více sdružení znamená více „rámusu“, což znamená více pozornosti médií a větší tlak na politiky. „Všichni se na to díváme z různých úhlů pohledu, ale všichni taháme za jeden provaz,” dodal.

Nemyslí si ani, že si skupiny navzájem poškozují šance na úspěch v referendu: „pokud je občan ochoten podepsat jednu iniciativu proti 5G, bude ochoten podepsat i čtyři“.

Richard Koller, předseda sdružení, které bojuje za obecní kontrolu nad zaváděním 5G sítí (oficiálně zahájilo sběr podpisů v březnu 2019), také není znepokojen množstvím iniciativ.

Domnívá se, že různé iniciativy se „dokonale doplňují“ a že tato rozmanitost není jen žádoucí, ale dokonce nezbytná. „5G je velký marketingový symbol pro novou technologii s mnoha dopady,“ říká. „5G je příliš složité na to, aby ho obsáhla jediná iniciativa“.

Sjednocující téma

Daniel Graf, vpravo, na snímku při bazilejském zahájení činnosti Nadace pro přímou demokracii.
Zdroj: https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-online-democracy-platform-democratises-itself-/45934052


Daniel Graf, aktivista a konzultant v oblasti digitální demokracie, říká, že si za posledních dekádu nevzpomíná na žádnou podobnou situaci, kdy by se kolem jediného tématu objevilo tak velké množství sdružení a iniciativ.

Ale také si nemyslí, že je to na škodu.

„Lidé chtějí věci rozhýbat,“ říká. V rané fázi je normální, že vznikají nová sdružení. V případě 5G je to ještě přirozenější, protože existuje „velmi vysoká poptávka po akci, ale žádná vůdčí organizace“, říká.

Těžko říci, zda se iniciativy nakonec spojí do jediné vůdčí skupiny. Koller předpovídá, že na konci jen pravděpodobně jedna nebo dvě iniciativy dosáhnou vyvolání referenda. Doufá, že jeho iniciativa bude jednou z nich.

Pro Grafa bude lakmusovým papírem pro jakékoli sdružení nakonec schopnost argumentovat více na základě faktů než fikce. V případě tématu jako je 5G, kde jsou konspirační teorie hojné a emoce vysoké, se skupiny, které zůstanou věrné vědecky podloženým faktům, ukáží jako vítězové.

Za jednu z těchto organizací považuje sdružení Frequencia. „Frequencia má samozřejmě kontakt s jinými organizacemi,“ říká, „a je aktivní na sociálních sících jako např. „5G ve Švýcarsku, děkuji nechci!“ Nechce však příliš komentovat další iniciativy ani budoucí spolupráci.

„Možná se jedna iniciativa stáhne, protože bude chtít podpořit jinou – uvidíme, co se stane,” dodal Graf.

Zdroj: swissinfo.ch 6.12.2019

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *