Švýcarsko zakázalo příjemcům sociálních dávek získat občanstvíTi, kteří budou chtít získat švýcarské občanství, budou od ledna 2018 čelit přísnějším požadavkům.

Nový federální zákon o státní příslušnosti patří mezi řadu právních revizí, které vstoupí v platnost v roce 2018.

Nově budou moci podat žádost pouze ti přistěhovalci, kteří mají povolení k pobytu typu C (trvalý pobyt).

Občané z členských zemí EU / EFTA mohou získat švýcarské povolení k trvalému pobytu poté, co ve Švýcarsku pobývají nepřetržitě pět let.

– Občané ze zemí, které nejsou členy EU /
EFTA, musí žít ve Švýcarsku s povolením B (nově zabydlený cizinec) po dobu 10 nepřetržitých let, než mohou požádat o povolení typu C.

– Američané a Kanaďané mohou také požádat o povolení C po pěti letech nepřetržitého pobytu.Rovněž vstoupí v platnost přísnější jazykové požadavky: uchazeči budou muset prokázat své schopnosti ve švýcarském národním jazyce písemným testem.

Doposud neexistovala jednotnost v jazykovém testování, přičemž mnoho francouzsky hovořících kantonů rozhodovalo na základě ústních dovedností kandidáta.

„Lingvistické schopnosti kandidátů byly hodnoceny při rozhovoru s komunálním nebo kantonálním naturalizačním výborem,“ uvedl Christophe Maillard, vedoucí naturalizační služby kantonu Fribourg.

Čtvrť Auge města Fribourg (38 000 obyvatel) nacházejícím se ve stejnojmenném, francouzsky hovořícím kantonu Fribourg (318 000 obyvatel).Nový zákon formalizuje jazykové požadavky, přičemž uchazeči musí prokázat schopnost psaní na úrovni A2 a mluvené dovednosti na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Kantony mohou zvednout laťku ještě výše, pokud si to přejí. Kantonální vláda kantonu Thurgau v listopadu 2017 rozhodla, že její žadatelé o občanství musí mít schopnost mluvit na úrovni B2.

Jazykové testy se budou konat v akreditovaných jazykových školách a žadatele budou stát maximálně 250 franků (6 250 korun).

Uchazeči, jejichž mateřským jazykem je švýcarský národní jazyk nebo kteří studovali alespoň pět let v jednom z těchto jazyků, nebudou povinni test absolvovat.

Další změna se vztahuje také k sociálnímu zabezpečení. Doposud byli z žádosti o občanství vyloučeni žadatelé, kteří pobírali sociální dávky.

Od ledna 2018 bude toto omezení rozšířeno na všechny, kteří pobírali sociální dávky v období tří let před podáním žádosti.

Výjimku dostanou ti, kteří vyčerpané dávky v plné výši splatí.

V jednom důležitém ohledu se však získání občanství usnadňuje. Uchazečům nyní bude k získání občanství stačit místo současných 12ti let, pobývat ve Švýcarsku pouze 10 let.

Zdroj: thelocal.ch 29.12.2017STANOVISKO ŠVÝCARSKÉ DEMOKRACIE

Myslíte si, že má Švýcarsko lépe propracovaný politický systém i legislativu a naší zemi by prospělo, kdybychom je začali zavádět u nás? My si myslíme, že ano, a to je náš cíl.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *