2022 – volební program pro Ostravu (LEVNÉ A FUNKČNÍ MĚSTO)

Vážení občané, zde je naše volební desatero, deset hlavních cílů našeho hnutí v Ostravě:

1) Převedeme distribuci vody plně do rukou města. Vykoupíme akciové podíly Ostravských vodáren a kanalizací a.s. (OVaK) od francouzského SUEZu a minoritních akcionářů, abychom zastavili odtok dividend ve výši zhruba 50 mil. korun ročně z města. Snížíme cenu vodného stočného o zisk, který odtékal. Není možné, aby v krizovém covidovém období, kdy krachují i největší podniky (Bohemia Energy), vytvářel OVaK rekordní zisky (96 mil. korun v roce 2021), které si většinově (59,4%) odnáší francouzský koncern a minoritní akcionáři.

2) Založíme pakt měst a obcí za vykoupení Severomoravských vodovodů a kanalizací a.s. (SMVaK) od španělské AQUALIE, abychom zastavili odliv dividend ve výši řádově stovek milionů korun ročně z kraje. Snížíme cenu vodného stočného o zisk, který odtékal. V krizovém covidovém roce 2021 vytvořil SMVaK rekordní zisk 456 mil. Kč, přičemž město Ostrava odebírá od SMVaK zhruba 65% své spotřeby pitné vody.

3) Zahájíme jednání s LIBERTY (Nová Huť, později Mittal) o zahájení dodávek tepla do teplárenské sítě s cílem snížit cenu tepla pro obyvatele města. Ačkoli je LIBERTY na teplárenskou síť připojena, teplo nedodává!!! V dnešní době raketového růstu cen energií je toto nepřípustné. Zahájíme výstavbu městské teplárny spalující odpad (s důrazem na dodržení nejvyšších ekologických nároků) s cílem snížit cenu tepla pro obyvatele města. Město Vídeň má spalovnu odpadu takřka v centru města a je pravidelně hodnoceno jako jedno z nejlepších měst k životu na světě. Dle zákona o odpadech máme nově povinnost spalitelný odpad pálit. Město Brno si vyrábí spalováním odpadu zhruba 20% tepla. U nás se monopol dodávek tepla dostal do rukou francouzské VEOLIE, díky čemuž odtékají každý rok z města odhadem desítky až stovky milionů korun zisku. Zahájíme jednání o odkupu sítě rozvodů tepla patřící francouzské VEOLII, abychom dostali pod kontrolu ztráty tepla na této síti. Každé procento ztrát na této síti znamená zhruba 30 mil. korun navíc z kapes občanů.

4) Nebudeme zvyšovat cenu jízdného v městské hromadné dopravě. Nebudeme realizovat tramvajovou trať na Pustkovec (jejíž cena byla původně odhadována na 1,25 mld. korun, přičemž dnešní odhad ceny je 2,7 miliardy). Dopravní pokrytí této oblasti je zajištěno autobusy. Nebudeme přemísťovat vozovnu tramvají z Poruby. Nebudeme experimentovat s drahými neověřenými technologiemi jako je vodík. Město ani stát nemá peníze. 75% příjmů města jde od státu, přičemž stát si musel v posledních letech půjčit na 20% všeho, co utratil. Peníze z Evropské unie jsou také na dluh, neboť počet zemí, které jsou čistými přispěvateli do evropského rozpočtu, lze spočítat na prstech jedné ruky a některé z nich mají dluhy, jako by vedly světovou válku (Francie 110% HDP, Itálie 150% HDP). Chceme stabilní finanční hospodaření města i státu.

5) Založíme pakt měst a obcí za lepší rozpočtové určení daní a rozmístění úřadů státní správy po celé zemi (podobně jako je to v Německu). Naše město i kraj bojuje s odlivem obyvatel. Ti v největší míře odcházejí do Prahy. Praha také dostává na svůj provoz od státu výrazně větší podíl z daní (Ostrava zhruba 28 000 Kč / obyvatele za rok, Praha zhruba 43 000 Kč / obyvatele) a navíc je podstatná část úřadů státní správy umístěna v Praze (jen Český statistický úřad zaměstnává okolo 1500 lidí, většinu z nich v Praze). Praha si užívá vyšší zaměstnanost, vyšší příjmy a vyšší životní úroveň na úkor zbytku republiky. Chceme rovnost příležitostí pro všechny občany a rovnoměrnou životní úroveň po celé ČR.

6) Rozhodnutí o výstavbě kontroverzní koncertní haly předložíme k rozhodnutí občanům v referendu. Jeho výsledek budeme brát za závazný. Původní odhadovaná cena haly byla 1,5 mld. Kč, dnes 3,1 mld. Kč s tím, že bude dokonce částečně financována na dluh a její provoz bude stát město zhruba 200 mil. korun ročně. Zajistíme, aby strany pro i proti výstavbě dostaly stejný prostor pro své argumenty prostřednictvím brožurky k referendu tak, jak je to běžné ve Švýcarsku.

7) Ochrana zemědělské půdy. Neumožníme další zástavbu cenné orné půdy výrobními a skladovými halami. Jen průmyslová zóna Mošnov, kterou zřídilo naše město na pozemcích, které zdědilo po armádě, stála naše zemědělství přes 1 km2 orné půdy. Město Ostrava má dostatek znehodnocených ploch po těžbě a průmyslu, ty je potřeba využít. Od roku 1993 přišlo město Ostrava o zhruba 6,5 km2 orné půdy. Přepočteno na výnos tato plocha odpovídá např. 3000 tunám pšenice ročně. Ubývání zemědělské půdy je pak kompenzováno např. kácením deštných pralesů, kde se pěstuje sója, která je následně dovážena do Evropy jako krmivo pro naše hospodářská zvířata. Válka na Ukrajině dále ukazuje, jak důležitá je potravinová soběstačnost.

8) Dobudujeme chybějící kanalizační sítě a zastavíme vypouštění splašků do povrchových vod. Ještě dnes odtékají v Ostravě splaškové vody (smísené s dešťovou vodou) do povrchových vod ze zhruba dvou desítek výpustí v objemu okolo 1 – 2 mil. m3 za rok. Městský obvod Krásné Pole s 2 500 obyvateli není dodnes ze zhruba 50% odkanalizován. Tyto prohřešky vůči přírodě je potřeba napravit.

9) Začneme řešit problematiku neobsazených bytů, kterých je dle údajů Českého statistického úřadu ve městě přes 11 000. Cena bydlení roste, ačkoli počet obyvatel města dlouhodobě klesá (o zhruba 1750 obyvatel ročně) a tisíce bytů zůstávají neobsazených. Některé nemovitosti pak vyloženě chátrají (budovy dolu Jindřich, bytové domy Železárenská, Polský dům atd.). Dohledáme vlastníky a budeme usilovat o to, aby se volné byty dostaly na trh a cena bydlení tak mohla klesnout.

10) Zahájíme projekt výstaby parkovacího domu u Fakultní nemocnice v Porubě. Jen zaměstnanců má tato nemocnice okolo 3 500. Hospitalizovaných pacientů má ročně přes 40 000 a ambulantních ošetření se zde provede ročně přes 600 000. Parkovací kapacity jsou zde s ohledem na uvedená čísla zdaleka nedostačující.

Obecně pak budeme směřovat politiku města k tomu, aby bylo LEVNÉ A FUNKČNÍ. Péče řádného hospodáře a veřejný zájem musí být priorita. Ne zájmy nadnárodních korporací, developerů a spekulantů.

K tomu, abychom uspěli ve volbách, budeme potřebovat minimálně 4 000 Vašich hlasů. Pošlete proto, prosím, náš program případným dalším voličům.


Děkuji


Ing. Tomáš Raždík
Lídr kandidátky pro volby do zastupitelstva města Ostravy 2022


5 komentářů u „2022 – volební program pro Ostravu (LEVNÉ A FUNKČNÍ MĚSTO)“

 1. rozhodně ne toho malého mafiána,co je tam dosud. Já bohužel z Vratimova jen senátory-Hanku Zelenou.

  1. Dobrý den,

   naše vodárenství se dostalo do rukou cizinců díky ODS a kupónové privatizaci. Ostravské vodárny a kanalizace byly zprivatizovány v roce 1996. Logikou mělo být, že stát/obec je vždy horší hospodář než soukromý sektor. To může být pravdou v případě řady zboží a služeb. V případě vodárenství se ovšem jedná o přirozený monopol – neexistuje více dodavatelů, do jednoho bytu vede jen jedna trubka s vodou, není zde konkurence, není zde trh, není zde konkurence více firem, která by tlačila na snižování ceny. Nejvyšší logiku by proto mělo, aby si vodárenství ponechaly ve svém majetku a správě obce a kraje.

   Celá situace s nesmyslností zahraničního vlastníka ostravských vodáren byla vydiskutována dne 10.11.2021 při jednání zastupitelstva v bodě č. 29. Jednání trvalo několik hodin a prakticky vše bylo uvedeno. Zde je zápis i video záznam jednání:

   https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni/volebni-obdobi-2018-2022

   Dále pak bylo opozicí v následných měsících publikováno na toto téma několik článků v novinách:

   https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/prezentace/tiskoviny

   Abych zde nerozepisovat nesmyslnost výpočtu hodnoty společnosti dle cash flow a význam koncesní smlouvy, návratnost investice by mohla být i pouhých šest let. Do deseti let s rezervou.

 2. Vážený pane Raždíku, děkuji za vysvětlení. Taky jsem se doslechl, že původním očekáváním bylo zlepšení údržby a rozvoje vodovodní sítě díky snadnějším investicím ze zahraničí.

  Otázkou zůstává, zda totální výprodej státu byl plánován již při zahraniční podpoře Havla a kdo všechno musel být náležitě podmazán, aby kolonizace českého území proběhla nejen opět hladce ale i natrvalo. V tomto směru se negativně projevil jeden ze zásadních rozdílů mezi švýcarskými a československými národy: alpské x anální horolezectví.

  Tu návratnost by chtělo podrobně doložit – případné počáteční hyperzadlužení Ostravy bylo hlavním úderným kontraargumentem. Snad příště bude tato prognóza někde k dohledání.

 3. je základním kamenem zodpovědného přístupu při zapojování veřejnosti do rozhodování. Vedle osobních preferencí a emotivních vazeb musí být klíčovou složkou kompetentního týmového rozhodování všech dotčených.

  Důvěryhodná prognóza důsledků musí být podložená analýzou výchozích předpokladů a transparentní metodikou výpočtu klíčových parametrů. Měla by zahrnovat všechny pravděpodobné scénáře a časový vývoj očekávaných hodnot v kontrolních časových bodech.

  Když vím, k čemu dané rozhodnutí nejpravděpodobněji povede, mohu se zodpovědně rozhodnout, aniž bych byl expertem v dotčené oblasti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/