71% vězňů ve Švýcarsku tvoří cizinci, největší podíl usvědčených tvoří Afričané

Dle studie z roku 2019 provedené pracovníky university v Lausanne na základě pověření Rady Evropy, tvořili na konci roku 2018 cizinci 71% vězňů ve Švýcarsku. Nejvíce vězňů tvořili cizinci v Monaku, a to celých 100%. V naší zemi tvořili cizinci 8% vězňů.

Podíl cizinců ve věznicích evropských zemí.


Vysoký počet cizinců ve švýcarských věznicích je dán, mimo jiné, vysokým počtem cizinců žijících ve Švýcarsku. Ti tvoří zhruba 25% populace. Z evropských zemí žije s převahou nejvíce cizinců v Lucembursku, celých 47,6% populace. Interaktivní mapa zde.

Podíl cizinců k počtu obyvatel evropských zemí.


Dle studie se občané Švýcarska těší vysoké kupní síle a země je tedy zajímavým potenciálním trhem pro drogy vyráběné v zahraničí. K tomu zde občané vlastní také velké množství cenností, které by mohly být ukradeny a prodány do zahraničí.

Přibližně 11% trestů odnětí svobody je za vraždu, 15% za obchodování s drogami, 20% za trestné činy proti majetku a více než 10% za sexuální napadení. Při ukládání trestu nečiní původ obžalovaného pro švýcarské soudce žádný rozdíl.

Většinu vězňů ve Švýcarsku tvoří mladí muži z měst, bez ohledu na zemi původu. Pouze 5,5% vězeňské populace tvoří ženy.

Země původu

Dle údajů švýcarského Federálního statistického úřadu (FSO) z cizinců, kteří mají povolení k pobytu typu B a C (B krátkodobé, C dlouhodobé), mají nejvyšší míru usvědčení jihozápadní Afričané (31 usvědčených na 1 000 trestných činů a přestupků). Západoafričané mají míru usvědčení 21,2 a Severoafričané 18,3. Těsně za nimi pak následují karibské státy Jamajka, Haiti a Dominikánská republika. Turci mají míru usvědčení 9 na 1000 případů, občané bývalé Jugoslávie pak 7,9.

S mírou 2,5 nejsou ani sami Švýcaři občany nejvíce dodržujícími zákon. Kanaďané, Švédi, Irové a Indové jsou odsouzeni za trestné činy v míře pouze 1-1,5 na 1000 případů.

Drogové a dopravní přestupky

Západoafričané mají také nejvyšší míru odsouzení, pokud jde o drogové trestné činy: v roce 2018 jich za ně bylo odsouzeno 900. Po Západoafričanech následovali Albánci s téměř 500 odsouzeními. U obou národností byla drtivá většina odsouzení vynesena u jednotlivců ve věku 18 až 29 let.

Statistiky vypadají mírně odlišně u cizinců bez povolení k pobytu. Z nich jsou v absolutních počtech nejčastěji odsouzeni Severoafričané, následovaní Rumuny a Francouzi.

Situace se také liší, pokud jde o dopravní přestupky, kdy sousedé Švýcarska – Francouzi, Italové a Němci – nechávají daleko za sebou jiné národnosti.

Počet vězňů na 100 000 obyvatel

V počtu vězňů na 100 000 obyvatel ze zemí OECD s převahou vedou Spojené státy s 655 vězni. Naše země je poměrně vysoko v žebříčku se 197 vězni. Švýcarsko se v rámci OECD nachází pod průměrem s 81 vězni na 100 000 obyvatel.

Počet vězňů na 100 000 obyvatel v zemích EOCD.

Zdroj: swissinfo.ch 17.4.2019, swissinfo.ch 20.10.2020 a statista.com

Sedm z deseti cizinců, kteří spáchají zločin, je deportováno ze Švýcarska.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/