Bilaterální smlouvy – dle švýcarské Vlády lepší varianta než členství v EU


21.6.1999 – podpis Bilaterálních smluv I v Lucembursku.Dle posudku „Zhodnocení vztahů s EU“ z roku 2022, jehož zhotovení zadala švýcarská Federální rada (Vláda), jsou bilaterální smlouvy pro Švýcarsko nejvýhodnějším řešením vztahů s EU.

Možnosti Švýcarska ve vztahu k EU byly posuzovány na základě čtyř kritérií:
– přístup na jednotný trh
– možnosti spolupráce
– prostor k politickému manévrování
– realizovatelnost vlastní zahraniční politiky


Posudek zkoumal všechny možnosti, které jsou k dispozici:

– vztahy na základě smluv o volném obchodu (mimo smlouvy s EU a členství v EFTA, která zprostředkovává volný obchod pro Švýcarsko s řadou zemí, má Švýcarsko dalších 33 samostatných smluv s celkem 43 státy světa, např. bilaterální smlouvy s Japonskem a Čínou, nyní nově i s Británií)

– pokračování cestou bilaterálních smluv (nejen v oblasti volného obchodu, ale i v jiných oblastech upravují vztah mezi EU a Švýcarskem individuální smlouvy na míru, např. v oblastech výzkumu, podpory kultury, statistik, životního prostředí atd.)


– připojení k Evropskému hospodářskému prostoru EEA (regulace vyplývající z členství se týkají jen přístupu na jednotný trh, ne hospodářské a politické unie, platí dle různých odhadů 10-30% regulací EU, členy jsou země EU + Island, Norsko a Lichtenštejnsko, Švýcarsko má k tomuto prostoru přístup na základě bilaterálních smluv)


– členství v EU
(platí regulace týkající se nejen jednotného trhu, ale i hospodářské a politické unie, platí 100% regulací EU, např. kvóty na přerozdělování uprchlíků, regulace týkající se bankovnictví či justice, zákaz ochrany vlastního zemědělského sektoru, sankce proti Rusku, zákaz prodeje žárovek atd.)

Mapa zemí, se kterými Švýcarsko uzavřelo obchodní smlouvy pro zjednoduššení obchodu. Interaktivní mapa zde. Obchod s neoznačenými zeměmi se obecně řídí pravidly Světové obchodní organizace či je dále upraven dle smluv EFTA.Závěr posudku je, že bilaterální cesta zůstává nejlepší možností.

V roce 2021 Švýcarsko jednostranně přerušilo jednání s EU o tzv. rámcové dohodě (jedné nové smlouvě, která by nahradila více než 120 stávajících bilaterálních smluv). To vedlo ke zhoršení vztahů mezi Bernem a Bruselem. Následné snahy prolomit tuto diplomatickou patovou situaci se nezdařily.

Švýcarská Vláda od jednání odstoupila, jelikož dle veřejného mínění by Švýcaři s největší pravděpodobností přistoupení k této smlouvě zrušili v referendu. Na oplátku EU omezila účast Švýcarska ve studentských výměnných programech.


Bilaterální smlouvy Švýcarsko – EU

Bilaterální smlouvy Švýcarska s EU lze rozdělit do 4 základních skupin:
1) Bilaterální smlouvy před rokem 1999
2) Bilaterální smlouvy I z roku 1999
3) Bilaterální smlouvy II z roku 2004
4) Bilaterální smlouvy a spolupráce po roce 2004Bilaterální smlouvy před rokem 1999 řeší 3 oblasti:
– smlouva z roku 1972 umožňuje volný obchod s průmyslovými produkty a upravuje obchod se zpracovanými zemědělskými produkty
– smlouva z roku 1989 otvírá vzájemně přístup na trhy s pojištěním
– smlouva z roku 1990 upravuje kontroly a formality vztahující se na přepravu zboží


Bilaterální smlouvy I z roku 1999 řeší 7 oblastí:
– volný pohyb osob, vzájemný přístup na trhy práce
– technické překážky obchodu, soulad požadavků na průmyslové produkty

– trhy veřejných zakázek, vzájemný přístup na trhy veřejných zakázek
– zemědělství, snižování cel a necelních překážek
– výzkum, přístup k programům výzkumu a inovací
– civilní letectví, přístup švýcarských leteckých společností na EU letecký trh
– pozemní dopravu
, vzájemné otevření trhů silniční a železniční dopravy

Bilaterální smlouvy II z roku 2004 řeší 9 oblastí:
Schengen/Dublin, dohoda o volném pohybu osob
– automatická výměna informací, zamezení mezistátnímu vyhýbání se daní
– boj proti podvodům, v oblastech pašování a vyhýbání se daní
– zpracované zemědělské produkty, vzájemné omezení dotací a cel na produkty jako káva a čokoláda
– kreativní Evropa, podpora kultury a kreativity a audiovizuální produkce
– životní prostředí, spolupráce s Evropskou agenturou životního prostředí
– statistika, spolupráce při vytváření statistických dat
– důchody, zamezení dvojího zdanění zaměstnanců
– vzdělání, odborná příprava, mládež
, účast na studentských programech

Bilaterální smlouvy a spolupráce po roce 2004 řeší 12 oblastí:
– Europol, policejní spolupráce proti organizovanému mezinárodnímu zločinu a terorismu
– Eurojust, spolupráce s evropskou justicí s cílem bojovat proti závážným zločinům
– spolupráce s Evropskou obrannou agenturou (EDA), právně nezávazná spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje, zbrojení, vzdělávání a tréninku
– spolupráce mezi úřady hospodářské soutěže, odstraňování překážek mezistátní hospodářské soutěže
– satelitní navigace (Galileo a EGNOS), účast Švýcarska na satelitních programech
– Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO), podporuje mezistátní spolupráci v oblastech poskytování azylu
– zdanění firem, odstraňování kontroverzní pozice Švýcarska jako daňového ráje
– chemická bezpečnost / REACH, soulad regulací chemického průmyslu
– spolupráce v oblasti drog a drogových závislostí, navázání bližší spolupráce
– obchodování s emisemi
– policejní spolupráce (Prümské rozhodnutí), zlepšení mezistátní spolupráce policie
– Eurodac
, databáze otisků prstů žadatelů o azyl

Zdroje: swissinfo.ch 9.12.2022, admin.ch 13.4.2023STANOVISKO HNUTÍ ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE

K našemu členství v EU je možné mít mnoho výhrad. V prvé řadě ke zmanipulovanému referendu o vstupu do EU. Naše vláda (ČSSD s podporou KDU-ČSL) dala 200 mil. korun na kampaň, ve které byli občané informováni pouze o výhodách členství, nevýhody byly zamlčeny. V poměru k velikosti státního rozpočtu by tato částka dnes odpovídala zhruba 500 mil. korun. To je víc, než kolik dohromady vydaly na volby v roce 2021 současné parlamentní strany!

Když v roce 1992 rozhodovali Švýcaři o vstupu do Evropského hospodářského prostoru (předchůdce EU), dostal každý Švýcar brožurku k referendu, kde byly na několika stranách uvedeny jak výhody, tak nevýhody členství. Na základě toho se Švýcaři rozhodli nevstoupit.

Jak bylo uvedeno výše, členství v EU s sebou přináší řadu omezení a problémů. Zákazy na igelitové tašky a brčka mohou být úsměvné. Nařízení jako ochrana osobních údajů GDPR mohou být zbytečné a otravné. Zákazy na žárovky a omezování výkonu vysavačů mohou být diskutabilní. Stejně tak sankce na Rusko (zajímavé, že EU neuvalila sankce na USA za bombardování Jugoslávie, kdy bylo zabito okolo 500 civilistů, 1000 vojáků a způsobeny škody za 30 mld. dolarů, o rozvrácení celé Libye nemluvě).

Varováním by měla být záplava legislativy z EU, kdy V. Klaus starší po vstupu do EU hovořil o tom, že až 80% legislativy přejímáme z EU a později V. Klaus mladší hovořil o 57%. Podobná čísla zmiňoval v ČT i Petr Fiala.

Stejně tak by měla být varováním nedemokratičnost EU, kdy většina rozhodnutí je tvořena nevolenou Evropskou komisí. Volení poslanci Evropského parlamentu samotní naopak nemají právo cokoli navrhnout (stejně to má na světě nastaveno už jen Severní Korea!).

Vážným varováním by měly být kvóty na přerozdělování uprchlíků a žaloba na ČR za jejich nepřijímání. Stejně tak žaloba na Polsko a pokuta milion euro denně za to, jakým způsobem má Polsko nastaveno fungování justice. Věděli jste, že Švýcaři mají dáno přímo ústavou, že nesmí být přijaty žádné mezinárodní smlouvy, které by Švýcarsko omezovaly v kontrole imigrace?

S EU se samozřejmě pojí dotace. Ty nejen že v zásadě pokřivují trh, ale jsou v podstatě vypláceny na úkor státních dluhů největších přispěvatelů. Německo má státní dluh 70% HDP, vystoupivší Británie 100% HDP, Francie 110%, Itálie 150%. Tyto země pak dotují státy s ještě vyšším zadlužením jako např. Řecko se 170% HDP. Průměrné zadlužení zemí EU je 90%! To hovoří samo za sebe.

To, že nadpůměrně bohaté Lucembursko s půl milionem obyvatel a státním dluhem pouhých 20% HDP dostalo v roce 2018 na dotacích zhruba tolik, jako desetimilionová příjmově podprůměrná ČR, hovoří také samo za zebe. To, že se z dotací EU financují zbytečné či života neschopné projekty je jen hořkou třešničkou na dortu, viz zkrachovalý technologický park Nupharo, na který EU přispěla 300 mil. Kč.

Čistí přispěvatelé (červeně) a čistí příjemci (modře) dotací z EU v roce 2017. V eurech na obyvatele. Lucembursko dostalo zdaleka nejvíce. Zdroj: bbc.comKaždý chápe, že chceme a potřebujeme obchodovat s ostatními zeměmi. Proto chceme mít přístup na jednotný trh. Stejně tak chceme volně cestovat a mít možnost pracovat v zahraničí. Nepochybujeme o potřebě mezistátní spolupráce policie. To vše si ovšem můžeme zajistit bilaterálními smlouvami a členstvím v EFTA. Nadměrné regulace a podmínky šité na míru jiným zemím nás však budou svazovat a neumožní nám hospodářký růst a šanci dohnat či předehnat Západ. To je v podstatě současný stav, kdy máme jistotu, že západ nedoženeme.

Bilaterální smlouvy s EU dopředu stanovují jasné podmínky na předem stanovené období. Členství v EU znamená neustálý příliv regulací a neznámou budoucnost.

Myslíte si, že by se mělo opakovat zmanipulované referendum? Myslíte si, že potřebujeme méně regulací a podmínky šité nám na míru, abychom mohli dohnat a předehnat západní země? Myslíte si, že bilaterální cesta a členství v EFTA je nejen pro Švýcarsko, ale i pro nás nejlepší cesta? My si myslíme, že ano, a prosazovat ji, je náš cíl.

14 komentářů u „Bilaterální smlouvy – dle švýcarské Vlády lepší varianta než členství v EU“

 1. To by mě fakt zajímalo
  Proč nechcete, aby to v Česku fungovalo stejně dobře jako ve Švýcarsku?
  To by mě fakt zajímalo, proč se konečně nechcete mít dobře?

  Ryze zastupitelská demokracie …
  je na dvě věci.
  A tou třetí je válka.

  Kdyby tady nebyl pražský centralismus …
  nemusel by Vidlák zakládat venkovské národní osvícení.
  Opravdu si nedokážete představit, že by jednotlivé kraje měly svou vládu, parlament, ústavu, zákony, policii, soudy a další instituce,
  jako je tomu – dokonce ještě v menším – ve švýcarských kantonech?

  Opravdu chcete být až na věky nespokojeni …
  – s PREZIDENTEM, na kterého každých 5 let nadává jiná půlka národa?
  – s VLÁDOU, sestavovanou a obměňovanou jedním vševedem Všeználkem?
  – s PARLAMENTEM, jehož vyslouživci dokážou položit i Vítkovice Power Engineering?

  Dotaz v diskuzním fóru https://www.vidlakovykydy.cz/comment/2131655#comment-2131655

 2. Nevážený Danieli,
  bohužel tady pouštíte do éteru propagaci osob, které si podporu nezaslouží.
  Nechcete nebo nedokážete pochopit, že problémy, o kterých tak “duchaplně” píšete, jsou důsledkem systému, ve kterém jste tak namočen, že si ani nedokážete představit jiný.
  Ale když už ne sobě, tak aspoň svým dětem by jste mohl dopřát lepší budoucnost. V níž budou mít pocit, že mohou něco ovlivnit, aniž ztrácejí čas řečněním na tribunách nebo usilováním o partajní korýtko. Když jste ve své zemi suverénem a chcete podpořit potravinářskou výrobu sousedů ve svém okolí, tak holt volíte osobnosti nebo stranu prosazující jejich zájmy v parlamentu a vládě. Víte vůbec, ve které zemi existuje nejsilnější zemědělská loby v parlamentu?

  A vůbec, položil jsem vám již devět otázek, ohledně českých realit, nad kterými ze švýcarské perspektivy zůstává rozum stát. Zde je desátá:
  Vážený Danieli, proč platíte paušální poplatky za odpad?
  Soudný člověk totiž nepochopí, jak se může někdo s podnikatelským duchem chovat tak primitivně.
  Kdyby jste se narodil jen o necelých tisíc kilometrů blíž selskému rozumu, koupil by jste si jednou za pár měsíců v místní samoobsluze roli AVAG sáčků různé velikosti a ceny na domovní odpad, nebo jako podnikatel poslal někoho na obecní úřad pro papírové “plomby”, lepené v pondělí odpoledne nebo k večeru na plné popelnice – popeláři je jednoduše v úterý ráno strhnou.
  Zdravím ze země přímé demokracie a zdravého rozumu.
  Kdo nevěří, ať přijede do Kanderstegu, kanton Bern, rád udělám průvodce po okolních stezskách s úvodem do demokracie, která si zaslouží naši pozornost a podporu.

  https://www.vidlakovykydy.cz/comment/2133376#comment-2133376

 3. Otázka č. 11 – tentokrát na tělo…

  Proč nejenže platíte DPH ve výši 21% (za potraviny 10), ale současně podporujete politiky lidumily, kteří vám takový fajnový systém v roli premiéra nabízeli?

  Kdyby jste našel odvahu podporovat systém, jen necelých 1000 km vzdálený, platil by jste pouze 7.7% (za potraviny 2.5)

  https://www.vidlakovykydy.cz/clanky/kdyz-nastvete-vsechny?page=3#comment-2134706

 4. “Přijdou noví prezidenti, přijdou noví náčelníci štábů, přijdou nové války.”
  Existuje totiž ověřená alternativa, dokonce i tisícovky Čechoslováků si ji pochvalují.

  Kdo nevěří, přijeďte se podívat a přesvědče se na vlastní oči:
  V ČR (drtivá) většina nadává na své vyvolené vládce.
  Zde si lidé svých 7 členů vlády (včetně prezidenta a premiéra v jedné osobě) váží natolik, že v jejich rodišti pojmenovávají po nich ulice, např. zde v Kanderstegu již nejméně 10 let existuje Adolf Ogi Strasse (strčte do googlu), který nedávno slavil na obecním sněmu své 80-átiny.

  https://www.vidlakovykydy.cz/index.php/clanky/kdyz-nastvete-vsechny?page=4#comment-2135192

 5. Vážený šéfredaktore,
  mohl by jste prosím vysvětlit, proč doporučujete pro ČR pouze švýcarský systém domobrany?

  Zde totiž funguje VŠE podstatné MNOHEM LÉPE. Vemte prosím v potaz jen odměnu za stejnou práci – ta je 5x vyšší.
  Proč nechcete převzít celý systém, který tyto výsledky svou podstatou, povyšující prostého člověka na suveréna, generuje?

  Jen bych dodal, až na drobné vyjímky. Ve Švýcarsku, kupříkladu, není možné založit transparentní účet – zákon to zakazuje.
  Ale to by jste taky přivítal, nemám pravdu?

  https://www.vidlakovykydy.cz/comment/2135378#comment-2135378

 6. Vážený šéfredaktore,
  mohl by jste prosím vysvětlit, proč doporučujete pro ČR pouze švýcarský systém domobrany?

  Zde totiž funguje VŠE podstatné MNOHEM LÉPE. Vemte prosím v potaz jen odměnu za stejnou práci – ta je 5x vyšší.

  5x vyšší mzda v praxi znamená 5x více možností:
  – cestovat, poznávat jiné země a kultury kultury
  – udělat dárkem radost své rodině a blízkým
  – studovat, zdravě se stravovat a reprodukovat

  Proč nechcete převzít celý systém, který tyto výsledky svou podstatou, povyšující prostého člověka na suveréna, generuje?
  Skoro to vypadá, že neumíte napočítat do pěti – nechyběl jste náhodou v lavici, když se probírala malá násobilka?

  Jen bych dodal, až na drobné vyjímky. Ve Švýcarsku, kupříkladu, není možné založit transparentní účet – zákon to zakazuje.
  Ale to by jste taky přivítal, nemám pravdu?

  https://www.vidlakovykydy.cz/comment/2135392#comment-2135392

 7. I recently tried CBD Products [url=https://www.trythecbd.com/products/]Shop CBD Products[/url] for the treatment of the beforehand everything and I forced to say, I’m impressed with the results. I felt more serene and at diminish, and my longing was significantly reduced. The CBD gummies tasted great and were gentle to consume. I’ll definitely be using them again and would suggest them to anyone looking in compensation a expected modus vivendi = ‘lifestyle’ to alleviate worry and anxiety.

 8. I recently tried CBD Products https://www.trythecbd.com/full-spectrum-cbd-oil/ for the treatment of the start with epoch and I forced to remark, I’m impressed with the results. I felt more relaxed and at diminish, and my longing was significantly reduced. The CBD gummies tasted great and were relaxing to consume. I’ll definitely be using them again and would suggest them to anyone looking after a logical way to alleviate prominence and anxiety.

 9. V neděli 18. června u hlasovacích uren, nebo již dříve odesláním hlasovacích lístků poštou, se mohou Švýcaři vyjádřit ke 3 tématům, přičemž současně v jednotlivých kantonech k dalším záležitostem.

  Na federální úrovni se bude hlasovat o:

  Zdanění velkých podnikatelských skupin v rámci OECD/G20
  Zákonu o ochraně klimatu, který je nepřímým protinávrhem k Iniciativě na ochranu ledovců
  Změně zákona o covid-19
  Videa s úvodem do problematiky na stránkách švýcarské administrativy
  Podklady pro hlasování od Spolkové rady (7-členné vlády)

  V kantonu Bern se současně hlasuje o:

  Změně kantonální ústavy – Uvolnění dluhové brzdy
  Kantonální lidové iniciativě “Pro kantonální rodičovskou dovolenou”

  Více k tématu můžete najít zde:
  https://www.vidlakovykydy.cz/clanky/temne-cvrlikani#comment-2135679

 10. I recently tried CBD Products for the start with everything and I forced to remark, I’m impressed with the results. I felt more serene and at artlessness, and my foreboding was significantly reduced. The CBD gummies tasted great and were easy to consume. I’ll unquestionably be using them again and would counsel them to anyone looking after a natural way to alleviate importance and anxiety.

 11. Největší chybu v novodobých dějinách Československa udělal Massaryk. A to tu, že se pouze hodně zajímal o to, jak funguje demokracie ve Švýcarsku. Ale nenašel už odvahu či sílu prosadit tento systém při vzniku mnohonárodního Československa. Kdyby se “naši” Slováci, Němci, Rusíni, Maďaři a Poláci cítili ve federativním systému polopřímé demokracie na bázi kolegiality, subsidiarity a konkordance stejně dobře jako Italové v Tessinu nebo Francouzi v Ženevě, táhli by lidé v Československu dodnes za jeden provaz, a nejspíše na ještě vyšší životní úrovni než v současném Švýcarsku.

  https://www.vidlakovykydy.cz/comment/2135797#comment-2135797

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/