Zásadní politické principy

Švýcarsko má HDP na jednoho obyvatele 4x vyšší než Česká republika, jejich měsíční mzda se pohybuje přes 6 500 franků (zhruba 150 000 korun). Občané České republiky jsou také chytří, pracovití a inteligentní lidé, ale doplácejí na poli­tický systém České republiky, který je chybně na­ stavený.

Ve srovnání se Švýcarskem nám chybí povinnost schválení ústavy lidem v referendu, povinnost státu hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, ústavní stropy DPH a přímých daní, referendum, pravomoc lidu vetovat zákony, povinnost politiků předkládat občanům ke schválení důležité mezi­ národní smlouvy, princip subsidiarity a mnoho dalších.

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/