Švýcarsko je jednou z nejméně zdaněných zemí v Evropě


Švýcarsko vybírá daně na třech úrovních – federální (celostátní), kantonální a komunální (obecní) úrovni, přičemž kantony si stanovují své vlastní sazby. Celková daňová zátěž je ve Švýcarsku obecně nižší než ve většině Evropy a zemí OECD.

https://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-as-percentage-of-gdp-oecd.png
Zdanění zemí OECD vyjádřené v procentech HDP.
Zdroj: https://www.oecd.org/economy/revenue-statistics-2522770x.htm


Občanům Švýcarska a cizincům s povolením k pobytu typu C (dlouhodobý pobyt) nejsou daně strhávány automaticky ze mzdy a každý rok musí vyplnit a podat daňové prohlášení. Výše daně se odvíjí od vydělané částky a velikosti majetku.

Průvodce k podání daňových přiznání ve Švýcarsku je k dispozici na stránkách Švýcarské konfederace ch.ch.

Zahraničním pracovníkům bez povolení C jsou daně sráženy přímo z jejich mzdy. Každý, kdo vydělá více než 17 000 franků (425 000 korun) ročně, je povinen zaplatit federální daň.

Medián švýcarské měsíční mzdy přesahuje 6 500 franků (160 000 korun)

Sazby jsou odstupňovány podle úrovně příjmů a majetku, jakož i rodinného stavu. Manželské páry v současné době platí více než nesezdané páry, což chce švýcarská Vláda změnit.

Federální daňová správa nabízí více informací a online daňovou kalkulačku, která poskytuje obecný odhad výše daně, kterou je dotčená osoba povinna zaplatit. Ta se odvíjí od kantonu, ve kterém má dotčená osoba bydliště. Například při ročním platu 100 000 franků (2 500 000 korun) se kantonální sazby mohou pohybovat od méně než 8% (kanton Zug) do téměř 25% (kanton Bazilej město).

Portál ch.ch také nabízí užitečný přehled různých dalších druhů daní vybíraných ve Švýcarsku – z vozidel, z aktiv, nemovitostí, z domácích zvířat atd.

Sazby daně z příjmů právnických osob jsou v současné době aktuálním tématem. Nad sazbami udržují kontrolu kantony, což znamená, že ve Švýcarsku platí různé úrovně sazeb.

Z celkovémo množství daní pouze zhruba jednu třetinu přerozděluje centrální vláda.

Díky federativnímu uspořádání, podobně jako v USA nebo Německu, funguje ve Švýcarsku systém daňové konkurence, který přirozeně snižuje daně.

Vzhledem k tomu, že Švýcarsko umožňuje jiné sazby pro zahraniční firmy, vyvíjí mezinárodní společenství tlak na přepracování a tzv. „harmonizaci“ systému. Jeden takový návrh byl voliči odmítnut v únoru 2017. S cílem vyhovět mezinárodním požadavkům na odstranění zvláštních daňových slev pro zahraniční společnosti při zachování atraktivity Švýcarska jako destinace s nízkými daněmi pro všechny společnosti, byl návrh v přepracované verzi voliči přijat v květnu 2019.

Zdroj: swissinfo.ch 18.9.2018 a swissinfo.ch 12.3.2019STANOVISKO HNUTÍ ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE

Po vzoru Švýcarské konfederace prosazujeme zavedení federativního uspořádání státu a s ním související daňové samosprávy (zavedení vnitrostátní konkurence přirozeně snižující daně).

Subsidiarita – princip v ČR neznámý

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/