Dva české fenomény, které nám brání v úspěchu (T. Raždík)

Švýcarský matematik Leonhard Euler. Portrét z roku 1753 na němž je patrná Eulerova vada zraku.


V roce 1757 odvodil švýcarský matematik Leonhard Euler rovnici, která umožňuje vypočíst, jak moc je možné zatížit štíhlý sloup předtím, než se díky své štíhlosti vychýlí do strany a zlomí.


Rovnice, kterou Euler odvodil, se v nezměněné podobě používá dodnes. A to nejen k výpočtu nosnosti sloupů, ale také k výpočtu nosnosti jednotlivých prutů příhradových konstrukcí, či jakýchkoli štíhlých, tlakem namáhaných strojních součástek.

Tato rovnice je dnes používána po celém světě, protože bezchybně funguje a umožňuje nám s vysokou efektivitou navrhovat stavby a stroje.

Nikdo tuto rovnici neodmítl, protože pochází z kulturně odlišného prostředí Švýcarska.

Stejně tak nikdo neodmítl používat benzínové a dieslové spalovací motory v automobilech, protože jsou jejich vynálezci Němci (N. Otto a R. Diesel). Podobné platí pro tranzistory, jejichž otci jsou Američané, mobilní telefony, jejichž otci jsou Skandinávci atd. atd.


Používáme to, co funguje nejlépe a nejefektivněji.

To ovšem neplatí v politice. Zde narážíme na fenomén země původu. „Nebudeme používat lepší politický systém, protože není český! My jsme přece Češi. My si to budeme dělat po svém.“

A dále na fenomén méněcennosti. „My Češi jsme jiní. Jsme horší. Lepší politický systém tady stejně nebude fungovat.“

Mimo zkorumpovaných politiků, kteří dělají politiku záměrně špatně, zdají se být tyto dva fenomény největší překážkou na naší cestě stát se špičkovou zemí.

Ze zahraničí jsme přejali a používáme, až na hrstku českých vynálezů, vše: od systému arabských číslic, Pythagorovy věty, přes demokracii, republikánské státní zřízení, po polovodiče a programovací jazyky. Používáme tyto systémy a technologie ke svému prospěchu, a to, že jsme Češi, nám není žádnou překážkou.

Je čas začít používat ověřené a špičkově fungující systémy a technologie také v politice.

Odmítaním lepších politických systémů, ať už na základě vlastenectví nebo pocitu méněcennosti, omezujeme a okrádáme pouze sami sebe (a naše budoucí generace).

S ohledem na výsledky je bezpochyby jednou z nejlepších politických technologií švýcarská demokracie.

Tomáš Raždík

25. února 2021

Vzděláním stavební inženýr z Ostravy, OSVČ, autor stránek svycarska-demokracie.cz

Jeden komentář u “Dva české fenomény, které nám brání v úspěchu (T. Raždík)”

 1. Hlavní překážkou, která brání českému národu v rozkvětu do podoby švýcarské, je nedostatek důvěry. A to nejen důvěry v bližního svého, ale bohužel také ve své vlastní schopnosti 🙂

  A – (ne)důvěra v bližního svého
  Když jsem chtěl v rodné obci na lokální úrovni instalovat systém fungující ve Švýcarsku – obecní sněmy, iniciativy, referenda, zohledňování lokálních specifik a zastřešování společných zájmů, narazil jsem na tato myšlenkové tradice:
  – Osobně bych rozhodoval dobře, ale moji sousedé? Dookola převažují obecní volové!
  – Jen málo rozumných lidí má čas a chuť na rozhodování! Nezůstali by raději doma?
  – S Horňáky dohromady nechci, skoro sami Poláci! Sloučit se s Dolňáky zadluženými až po uši?

  B – (ne)důvěra v sebe samého
  Zejména čeští politici trpí chronickým nedosatkem důvěry ve vlastní schopnosti vysvětlit ostatním co je důležité a ovlivnit tak výsledek společného hlasování:
  – Švýcarští politici při prosazování specifických zájmů musí zohledňovat zájmy celku, protože velmi často na veřejnosti zdůrazňují, že “Poslední slovo má lid”.
  – Průměrný český politik se považuje chytřejší než celý národ dohromady, neboť mnozí tvrdí “Bylo by naší slabostí nechat rozhodovat lidi o věcech veřejných”.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.