Imigrace pod absolutní kontrolou státu

Ačkoli zhruba 25% z 8 miliónů obyvatel Švýcarska tvoří cizinci, Švýcarsku to nedělá problémy, právě naopak. Švýcarsko prosperuje více než většina evropských zemí a zbytku světa. V naší zemi tvoří cizinci zhruba 5% populace. V Austrálii tvoří cizinci okolo 30% populace. Největší podíl cizinců ve Švýcarsku tvoří Italové, Němci, Portugalci a Francouzi.

Švýcarsko dnes nemá problémy s terorismem, ani kvůli němu nemuselo vyhlašovat výjimečný stav jako sousední Francie. Do Švýcarska nepřicházejí davy imigrantů za sociálními dávkami jako do Německa. Pro úhradu svého pobytu a azylového řízení musí uprchlíci odevzdat veškerý majetek přesahující hodnotu 1000 franků (zhruba 25 000 korun). Pokud získají právo žít a pracovat ve Švýcarsku musí po dobu deseti let odevzdávat 10% svého platu, dokud nesplatí náklady na azylové řízení a integraci ve výši 15 000 franků (370 000 korun).

Jaká je obecná imigrační politika Švýcarska? Hlavní princip daný ústavou je, že imigraci si řídí Švýcarsko zcela nezávisle a nesmí být přijaty žádné mezinárodní dohody, které by tento princip porušovaly. Vzpomínáte si, jak na naši zemi před pár lety podala Evropská komise žalobu za nepřijímání imigrantů? Mimochodem základním švýcarským principem daným ústavou je, že mezinárodní smlouvy musí být předkládány ke schválení lidu.

Článek 121a švýcarské federální ústavy.


Dále Švýcarsko neváhá deportovat zhruba 70% cizinců, kteří spáchají zločin. Dle švýcarské ústavy jsou cizinci, bez ohledu na status (např. uprchlík), zbaveni všech práv k pobytu, pokud spáchají trestný čin či pokud neoprávněně pobírají sociální dávky.

Článek 121 švýcarské federální ústavy.Ačkoli Evropská unie tlačila na zrušení jakýchkoli pracovních kvót pro občany EU, Švýcaři si podrželi právo upřednostňovat na trhu práce své občany. Naopak třeba bankovní tajemství Švýcaři tlaku mezinárodního společenství obětovali.

Švýcaři se nebojí ani omezit právo na sloučení rodiny. Díky tomu mohou uchránit svou zemi před absurditami, jaké se dějí třeba v Dánsku. To v roce 2016 přijalo syrského uprchlíka s manželkou a 8 dětmi. V rámci práva na sloučení rodiny si pak přivedl další dvě manželky a dalších 12 dětí!

Švýcarsko je součástí Schengenského prostoru a umožňuje volný pohyb osob. Častou stížností návštěvníků Švýcarska však je, že usedlíci neváhají zavolat na náhodné cizince ve své obci policii, aby je nechali prověřit. To lze považovat za rozumnou střední cestu, jak v rámci Schengenského prostoru zajistit volný pohyb osob a zároveň bezpečí občanů Švýcarska.

Co se týká přísnosti švýcarské migrační politicky pro zajímavost uveďme, že Švýcarské ženy až do roku 1992 ztrácely švýcarské občanství, pokud se provdaly za cizince a odešly žít do zahraničí. Do roku 1992 Švýcarsko neumožňovalo dvojí občanství.

Zdroj: swissinfo.ch 19.11.2017STANOVISKO HNUTÍ ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE

Myslíte si, že by výše popsaná pravidla pomohla i naší zemi nastolit rozumnou rovnováhu mezi imigrací, volným pohybem osob a možností hospodářského růstu? My si myslíme, že ano, a jejich zavedení je náš cíl.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/