Informace k volbám 2021


1) Pro kandidaturu je nutné vyplnit prohlášení kandidáta dle níže přiloženého vzoru.

POZOR: Nezapomeňte vyplnit povolání a dále adresu přesně dle občanského průkazu.2) Dále je nutné vyplnit kandidátní listinu dle níže přiloženého vzoru:3) Kandidátní listinu musí následně podepsat předseda hnutí.


4) Kandidátní listinu odevzdává volební zmocněnec (osoba starší 18 let) na příslušném krajském úřadu. Listina za hlavní město Praha se podává na Magistrátu města Prahy.

Adresy a kontaktní osoby viz tabulka níže.

POZOR: Osoba, která je na kandidátce, nesmí být zmocněncem. Do kolonky politické příslušnosti kandidáta se v případě Švýcarské demokracie uvádí plný název hnutí: Švýcarská demokracie (www.svycarska-demokracie.cz)


5) Ke kandidátní listině je nutné přiložit všechny prohlášení kandidátů.


6) Ke kandidátní listině je nutné přiložit doklad o zaplacení příspěvku na volební náklady. Stačí vytištěný výpis z účtu nebo útržek složenky.

Poplatek ve výši 19 000 Kč se platí na účty uvedené níže v tabulce.

POZOR: jako variabilní symbol je nutné uvést IČO našeho hnutí 71443177 a dále konstantní symbol 558 v případě platby převodem nebo 379 v případě platby v hotovosti složenkou.


7) Kandidátní listiny musí být podány nejpozději do 3. 8. 2021 do 16:00.

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/