Ing. Jan Koutný

„Vystudoval jsem v druhé polovině 70. let obchodní fakultu na Vysoké škole ekonomické v Praze a po té jsem pracoval v oddělení nákupu surovin ve Vítkovických železárnách. Od roku 1992 jsem zase v oblasti průmyslových surovin zastupoval nejprve německou a později švédskou globální obchodní firmu. V roce 2006 jsem s dvěma kamarády / partnery založil vlastní obchodní firmu, ve které jsem ředitelem. Moje politická ambice je angažovat se v otázce životního prostředí, především z pohledu čistoty, péči o parky, lesoparky a místa aktivního odpočinku“.