Islám – Švýcaři zakázali výstavbu minaretů

Zatímco u nás je občanům z úst nejvyšších politiků podsouvána myšlenka, že nejsou kompetentní rozhodovat v referendu, Švýcaři jsou zvyklí chodit k referendu (někdy i 4x ročně) a nejvyšší politiky přímo řídit. Toto ústavní právo mají od roku 1874.

Mimochodem, nekompetentnost rozhodovat v referendu prozatím předvedli pouze naši politici, viz článek EU aneb jak čeští politici 2x nezvládli své první referendum.

S měsíčním předstihem dostávají Švýcaři poštou ke každému referendu informativní brožurku. Většina občanů naší země takovou brožurku nikdy neviděla, a už vůbec ne v češtině. Jednu z těchto brožur jsme pro vás přeložili. Vybrali jsme pro příklad kontroverzní referendum týkající se zákazu výstavby minaretů.

Brožura je přehledně rozdělena. Na přední straně je seznam otázek, o kterých se bude v referendu rozhodovat. Uvnitř je u každé otázky uvedeno, o čem se bude hlasovat, hlasování Poslanecké sněmovny a Senátu na toto téma, text k hlasování, argumenty předkládající strany a argumenty Vlády. Na konci brožury je doporučení Vlády jak hlasovat k jednotlivým otázkám. Níže uvádíme pouze část brožury týkající se zákazu výstavby minaretů.Jak dopadlo toto referendum? Ačkoli Vláda, Poslanecká sněmovna i Senát doporučili tento návrh odmítnou, Švýcaři rozhodli po svém a návrh schválili převahou 58% hlasů.

Toto rozhodnutí následně vstoupilo v platnost a bylo zapsáno do švýcarské ústavy, viz. obrázek níže.

Článek 72 švýcarské federální ústavy.STANOVISKO HNUTÍ ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE

OSN neváhalo přispěchat s prohlášením, že jde o hanobení náboženství. To ovšem rozhodnutí Švýcarů nezměnilo. Švýcaři jsou obecně nedůvěřiví vůči centralizaci moci a předávání suverenity do rukou cizinců. Členy OSN se stali až v roce 2002, jedenáct let po severní Koreji.

Švýcaři neváhají rozhodnout proti doporučení Vlády a celého parlamentu, nebojí se vzdorovat globalistickým tlakům nadnárodních organizací. Švýcaři jsou suverenní národ. Myslíte, že bychom měli následovat švýcarský vzor? Myslíte, že by nám to pomohlo ke stabilitě a properitě? My si myslíme, že ano, a to je náš cíl.

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/