Jak často pořádají Švýcaři referendum a jaká je účast?

V souvislosti s kontroverzním referendem o zákazu zahalování obličeje zveřejnil švýcarský veřejnoprávní kanál swissinfo.ch, který je součástí veřejnoprávního rozhlasu, zajímavé informace o četnosti referend a účasti voličů.

Volební účast na referendech od roku 2016. Světle zeleně – celková účast všech Švýcarů. Tmavě zeleně – účast Švýcarů žijících a hlasujících ze zahraničí.


Z tabulky je patrné, že referenda Švýcaři pořádají dvakrát až čtyřikrát do roka. Průměrná účast je u voličů žijících ve Švýcarsku 46,2%. U voličů žijících v zahraničí pak 29,3% (aktuálně informace o účasti voličů žijících v zahraničí zveřejňuje pouze 12 z 26ti kantonů).

Jedná se o federální čili celostátní referenda. V tabulce nejsou zahrnuta referenda pořádána na kantonálních a obecních úrovních.

Federální referendum je přijato, pokud je schváleno dvojí nadpoloviční většinou voličů a kantonů.

Ke každému referendu je všem voličům měsíc předem doručena brožurka informující o záměru referenda a obsahující argumenty pro i proti záměru, aby si volič mohl udělat objektivní obrázek o záměru.

V roce 2002 přidělil parlament České republiky našemu Ministerstvu zahraničních věcí částku 200 mil. Kč na provedení informativní kampaně k referendu o vstupu naší země do EU.

Ministerstvo zahraničních věcí pak provedlo informativní kampaň informující občany pouze o výhodách členství v EU, nevýhody byly zamlčeny. Ve Švýcarsku by takto neobjektivní referendum bylo zrušeno Nejvyšším federálním soudem.

Zdroj: swissinfo.ch 9.3.2021STANOVISKO ŠVÝCARSKÉ DEMOKRACIE

Švýcarsko je hodnoceno jako nejlepší země k životu na světě. Od zbytku světa se odlišuje právě velmi vysokým počtem referend. Je nutno dodat objektivních referend, kdy občané jsou informováni o výhodách i nevýhodách svého rozhodnutí.

Myslíte si, že by nám uzákonění referend po vzoru Švýcarska (s nízkým počtem nutných podpisů, s objektivním informováním veřejnosti a pro politiky závaznými) pomohlo stát se lepší zemí k životu? My si myslíme, že ano, a to je náš cíl.

Jeden komentář u “Jak často pořádají Švýcaři referendum a jaká je účast?”

  1. Údajně několika lety proběhlo ve Švýcarsku referendum krom jiného, o přidání 1 týdne placené dovolené. Švýcaři rozhodli, že NE. Hlavní argument, že by to oslabilo ekonomiku. Jak by rozhodli asi Češi? Víte někdo o tom něco víc?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/