Mgr. et Mgr. Ing. Jarmila StašováAbsolventka oborů Řízení a plánování národního hospodářství na Vysoké škole báňské a Právo
a Teologické nauky na Univerzitě Karlově, v nichž se zabývala celospolečenskými tématy: Životní úroveň, reprodukce pracovní síly, místo a úloha právního vědomí, stavebně správní řízení, legislativní činnost, hlavní ideové zdroje české Listiny základních práv a svobod, křesťanská etika s vazbou na univerzální platnost mravních norem.

Pracovní praxe jako ekonomka rozpočtové správy budov, kontrola hospodaření rozpočtových organizací a právnička jak v podnikatelské, tak v rozpočtové sféře obou druhů územních samosprávných celků, a delší dobu ve státní správě zejména silových resortů v oblasti hospodářského a finančního řízení včetně interního auditu, nakládání s nepotřebným majetkem státu a legislativní činnosti. V těchto a návazných oblastech může proto významně napomoci k zlepšení.

„Nejsvobodnější moderní státy – právní demokracie – vznikly a prosperovaly pouze tam, kde byly žity nejvyšší křesťanské a v ústavě zejména co nejlépe zakotvené hodnoty. Jimi je smysluplně argumentována nejen etika ve společnosti, ale také lidská práva a svobody, jenž jsou důležité zejména pro zdejší zdevatstovanou střední třídu a věřící. Švýcarská ústava tyto hodnoty zakotvuje mnohem srozumitelněji než česká.“