Bc. Ing. Jaroslav Smékal

Jsem absolventem chemie, němčiny, ekologie a toxikologie na VŠCHT Pardubice (včetně PGS), PF UK Praha (práva životního prostředí), PedFUP Olomouc (pedagogiky chemie), jógy na FTVS Praha (2. třída), řízení neziskových organizací na FFUK Praha a angličtiny na PedFMU Brno.

Jedenáct let jsem působil jako učitel na státních školách, 15 let jako soukromý učitel jazyků, 12 let jako ekolog a 25 let jako manažer v neziskových organizacích (dosud). Absolvoval jsem desítky kurzů a seminářů jógy a souvisejících technik (tai čchi, rei ki, Osho meditace, ájurvéda – 3 letá škola P. Hlošky, vipassana aj.) v Čechách, na Slovensku a v Polsku. Vyučované techniky vycházejí z osobní zkušenosti, účastníci kurzů jsou vedeni ke každodenní práci sami na sobě ve skromných přírodních podmínkách (eko – jóga), což přispívá k jejich zdraví v delším časovém horizontu bez větších nákladů.

Mým přáním je podpořit duchovní rozměr výuky na všech typech škol pod vedení lektorů, kteří jsou schopni naučit učitelky/le meditační techniky.