Ing. Jan PiroutekV roce 2013 jsem zvedl hlavu od užitečné práce inženýra kybernetiky. Zjistil jsem, že se do politiky moci (a nikoliv veřejné služby) nacpali ti nejodpornější narcisové a sebestřední hlupáci. Vadil mi jejich zájem „ovládat nás“. Smyslem politiky má být veřejná služba občanům. Tu si občan platí daněmi a má mu k tomu sloužit instituce zvaná stát.

Napsal jsem politologickou prvotinu: Návrh elektronického Internetového Volebního Programu a Referend (IVPR). Ten umožňuje svobodným občanům ČR kandidovat do veřejných funkcí bez velkých peněz, bez podpory a vydírání mafiánských politických stran a hnutí. Za to s inteligencí, dobrým osobním dílem za sebou a s dobrou osobní pověstí. Nabídl jsem veřejnosti občanskou iniciativu: www.ivpr.cz. Vytvořil jsem také Návrh občanské ústavy – OIPD (Objektivně Informované Přímé Demokracie, nyní Teze 21) www.kouleso.cz. Zastupitelská demokracie, se bohužel překonala, vyčerpala a přežila. Předkládám tedy návrhy systému trvaleji snesitelného soužití občanů pro ČR skrze OIPD bez absurdní nadvlády a moci predátorů a psychopatů. Nikdy jsem nechtěl vstoupit na tenký led aktivní politiky. Nemám touhu ani potřebu rozhodovat za jiné, natož vládnout. Praktickou službu lidem jsem si myslím odbyl jako učňovský, středoškolský a nakonec i vysokoškolský učitel technických předmětů a jako servisní biomedicínský inženýr za posledních cca 20 let v zaměstnání. Nyní jsem přijal nabídku politického hnutí Švýcarská demokracie kandidovat jako nezávislý občan do PSP. Přijal jsem.

Švýcarská demokracie je pro mne logicky i prakticky nezvratný důkaz životaschopnosti a užitečnosti OIPD pro nás, normální lidi užitečné práce. Kandidovat tedy jako nezávislý kandidát do PSP na kandidátce hnutí Švýcarská demokracie mi připadá tudíž jako logický krok ze zoufalství všedních dnů tzv. „profesionálních politiků“ lačnících jen po bezbřehé moci nad ostatními. Občany ČR chci dočasně zastupovat, dokud se neustaví společenský systém trvaleji snesitelného soužití lidí, ve kterém budou občané ČR rozhodovat sami za sebe, jakožto svéprávní, suverénní, svobodní a dospělí. A že to funguje, bylo a je prakticky ověřeno ve Švýcarsku.