Koupě nemovitosti ve Švýcarsku

House in Lugano, Ticino, Switzerland 1
Vila Floridiana ve městě Lugano v italsky mluvícím kantonu Ticino. Vila byla vybudována koncem 19. století a je aktuálně k prodeji za 28 milionů franků (700 mil. korun).


Cizinec může ve Švýcarsku jednoduše investovat tak, že si tam koupí nemovitost určenou k rekreaci, založí firmu nebo nakoupí akcie. Zde je pár věcí, které byste měli vědět.

Zatímco země jako USA, Británie a Španělsko zaznamenaly v posledních letech pokles cen nemovitostí, švýcarský trh zaznamenal nadprůměrný růst.

„Kollerův zákon“ omezuje, za jakých podmínek mohou cizinci koupit nemovitost ve Švýcarsku. Její vlastnictví samo o sobě nedává majiteli právo na povolení k pobytu ve Švýcarsku. Povolení ke koupi a registrace nemovitosti se vyřizují na kantonální úrovni.

Financování k nákupu je obvykle k dispozici, obvykle v rozsahu 60–80% z ceny nemovitosti. Úrokové sazby jsou často nízké na úrovni 4% nebo méně a v poslední době se dokonce dostaly do negativního teritoria. Kupující musí počítat s tím, že zaplatí náklady na uzavření obchodu a různé daně a poplatky za dokončení transakce a registraci nemovitosti u úřadů.

Koupě rekreační nemovitosti

Cizinci si mohou koupit nemovitosti k rekreaci, ale potřebují k tomu zvláštní povolení. Platí několik pravidel. Obydlí musí být na místě určeném kantonálními orgány jako plocha určená k rekreaci, zde vstupují do hry kvóty. Kantony a obce mohou přidat svá vlastní omezení, například umožnit cizincům nakupovat pouze nemovitosti, které jsou již ve vlastnictví cizinců.

Rekreační nemovitosti nelze pronajímat dlouhodobě, ale pouze krátkodobě. Byty se službami musí být k dispozici příslušnému majiteli hotelu pro provoz hotelu, zejména v hlavní sezóně. Lidová iniciativa (návrh občanů na změnu ústavy) v roce 2011 omezila výstavbu rekreačních nemovitostí.

Obecně platí, že čistá podlahová plocha (která zahrnuje místnosti jako kuchyň, hala, toaleta, krytý bazén, sauna a hobby prostory, ne však balkóny, schodiště, sklep a podkroví) nesmí přesáhnout 200 m², celková plocha nemovitosti pak nesmí přesáhnout 1 000 m². U větší ploch do 250 m² a 1 500 m² celkem, je nutné prokázat jejich potřebu. Větší plochy jsou povolovány pouze ve výjimečných případech.

A konečně je obecně zakázáno mít v rodině více než jeden rekreační dům. Pokud kupující rekreačního domu nebo bytu se službami, jeho manžel/manželka, registrovaný partner/partnerka nebo dítě mladší 18 let již rekreační nemovitost ve Švýcarsku vlastní, může být povolení k nákupu uděleno pouze za předpokladu, že tato nemovitost bude prodána před zápisem jiné do katastru. To platí i pro nemovitosti určené k trvalému bydlení.

Koupě nemovitosti k trvalému bydlení

Cizinci ze třetích států (mimo EU nebo EFTA) s bydlištěm ve Švýcarsku, kteří nejsou držiteli povolení typu C (trvale sídlící cizinec – obvykle více než 5 let), si mohou koupit rodinný dům (pro jednu rodinu) nebo byt pro potřebu vlastního bydlení v místě jejich skutečného pobytu, aniž by museli získat povolení. Totéž platí pro nákup stavebních pozemků, ale stavba musí začít do jednoho roku od koupě. V obou případech musí kupující bydlet v nemovitosti a nemůže ji pronajmout, a to ani částečně.

V červnu 2016 Spojené království hlasovalo v referendu pro odchod z Evropské unie. Během jednání zůstává členem EU. Poté není dosud vyjasněno (rok 2018), jak Brexit ovlivní britské občany, kteří chtějí žít ve Švýcarsku.

Obecně neexistují žádná omezení, jak velká může být obytná plocha, ale kupující si může zakoupit pouze jednu obytnou jednotku. Nemůže být však neomezeně velká, aby nedocházelo k nákupu čistě pro investiční účely. Pokud velikost nemovitosti přesahuje více než 3 000 m², do prodeje vstupuje katastr nemovitostí a posuzuje, zda povolí nákup nemovitosti.

Pokud se vlastník nemovitosti určené k trvalému bydlení přestěhuje, není nucen nemovitost prodat. Vlastník ji může nadále používat jako rekreační nemovitost, nebo ji dokonce pronajmout třetím osobám. Majitel si také může koupit nový dům v novém místě bydliště, aniž by musel prodat první. Kupující, který však nemá v úmyslu trvale žít v této druhé nemovitosti, porušuje zákon. Změna místa bydlení pouze za účelem nákupu několika bytů bez povolení je přísně zakázána. V takových případech mohou úřady donutit kupujícího zpětně požádat o povolení pro další nemovitosti nebo dokonce nařídit zrušení prodeje.

Lidé ze zemí Evropské unie nebo států EFTA

Ti, kteří dojíždějí přes hranice za prací do Švýcarska s povolením G (cizinec dojíždějící přes hranici za prací), si mohou bez povolení koupit nemovitost k bydlení v oblasti svého pracoviště. Kupující musí obývat rezidenci tak dlouho, dokud v této oblasti pracuje jako přeshraniční dojíždějící. Kupující ji nemůže pronajmout, ani částečně, a katastr nemovitostí zpravidla neprovede transakci okamžitě, pokud plocha nemovitosti přesahuje 1 000 m². V tomto případě odkáže kupujícího k příslušnému autorizačnímu orgánu, který nákup posoudí.

Stavba na nezastavěném pozemku

Obecně je nutné povolení k nákupu nezastavěného pozemku v obytných, průmyslových nebo obchodních zónách. V určitých případech takové povolení není potřeba – nemovitost k trvalému bydlení, k rekreačnímu bydlení, stálá provozovna. Přesto platí určitá pravidla, například, že stavební práce musí začít přibližně do jednoho roku. Informace pro cizince o koupi nemovitosti ve Švýcarsku jsou k dispozici na Federálním soudním úřadu.

Zdroj: swissinfo.ch 23.8.2018 a jamesedition.com 6.12.2020

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/