Méně zbraní, méně zločinu? Ne v Evropě

Jako dodatek k článku o vztahu vlastnictví zbraní občany a míře vražd „Latinská amerika má méně zbraní a více zločinu“ mohlo by být zajímavé podívat se na vlastnictví zbraní v Evropě.

Na rozdíl od širokého zevšeobecňování a přílišného zjednodušování, které šíří američtí zastánci kontroly zbraní ohledně kontroly zbraní v Evropě, existuje ve skutečnosti v Evropě značná rozmanitost ve vlastnictví zbraní a přísnosti v získávání zbrojních zákonů.

Vrátíme-li se k datům z průzkumu vlastnictví ručních střelných zbraní zveřejněného v roce 2018, vidíme, že vlastnictí zbraní v Evropě se pohybuje od počtu 2 zbraní na 100 obyvatel v Maďarsku až po 39 zbraní na 100 obyvatel v Srbsku:

Počet zbraní na každých 100 obyvatel v zemích Evropy.

Graf míry zbraní v populaci a míry vražd v zemích Evropy.Míra vražd v Evropě je téměř ve všech případech nižší než 2 vraždy na 100 000 obyvatel, což je podle jakéhokoli globálního nebo historického standardu velmi nízká míra.

Jak vidíme, například v Rakousku je v populaci šestkrát více zbraní než v Anglii a Walesu, ale míra vražd je v Rakousku nižší. Podobně je ve Švýcarsku dvanáctkrát více zbraní než v Nizozemsku, i přesto však mají obě země přibližně stejnou míru vražd.

Pokusy o prokázání příčinné souvislosti mezi počtem zbraní a vražd však zcela selhávají, pokud se jedná o Rusko. V Rusku je míra vlastnictví zbraní skromných 12 zbraní na 100 obyvatel, což je zhruba polovina ve srovnání se Švýcarskem, přesto je míra vražd v zemi 10,8 na 100 000 obyvatel.


Co může vysvětlit tyto velké rozdíly?

Přinejmenším v případě Ruska nemůžeme z vysoké míry vražd vinit laxní zákony o kontrole zbraní. Vlastnictví zbraně vyžaduje registraci a licenci. Pistole a pušky s kratšími hlavněmi jsou přísně kontrolovány.

Oproti Rusku se zbraně dají snáze získat ve Švýcarsku, Finsku, Srbsku a Rakousku, i když ve většině případů i tam najdeme registrační a licenční požadavky.

Obzvláště pozoruhodná je Česká republika, která má podle evropských standardů velmi laxní zákony o zbraních. Ve skutečnosti je pozoruhodně snadné získat povolení ke skrytému nošení zbraně. Takových povolení je vydáno více než 200 000.

Česká republika se v posledních letech dostala na titulní stránky médií také díky snahám o další zmírnění pravidel pro držení zbraní.

Míra vražd v České republice je však jedna z nejnižších v Evropě, a to méně než jeden případ na 100 000 obyvatel.


Míra vlastnictví zbraní v populaci a domácnostech se může lišit

Je důležité si uvědomit, že ačkoli míra vlastnictví zbraní v zemi může být vysoká, vztaženo na domácnosti může být míra vlastnictví zbraní i přesto nízká. V takovém případě jen malý počet občanů vlastní většinu zbraní. Nejedná se však o běžný jev.

Tato nerovná situace je více pravděpodobná v chudších zemích, kde jsou náklady na vlastnictví zbraně v kombinaci legislativními požadavky vysoké a pro velkou část populace nepřiměřené. Vlastnictví zbraní tak zůstává dostupné jen pro relativně málo bohatých obyvatel. Statistiky na toto téma je však těžké najít.

Jen málo zastánců větší kontroly zbraní se však těmito podrobnostmi zabývá. Mnohým zjevně stačí závěr, že „více zbraní = více zločinu“, přestože čísla nevykazují mnoho souvislostí.

Zdroj: mises.org 28.11.2018STANOVISKO ŠVÝCARSKÉ DEMOKRACIE

S ohledem na výše uvedené informace o naší zemi, myslíte si, že máme na to stát se špičkovým národem na úrovni Rakušanů nebo Švýcarů? Myslíte si, že by převzetí švýcarských politických principů mohlo být začátkem této cesty? My si myslíme, že ano, a to je náš cíl.


Méně zbraní, méně zločinu? Ne v Evropě

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/