O nás

Švýcarsko má HDP na obyvatele 4x vyšší než Česká republika. Nepovažujeme občany České republiky za hloupé, líné ani geneticky odlišné. Považujeme politický systém ČR za chybně nastavený.

Česká republika – HDP na obyvatele v roce 2018, v přepočtu zhruba 510 000 Kč. Zdroj: Světová banka prostřednictvím google.com

Švýcarsko – HDP na obyvatele v roce 2018, v přepočtu zhruba 1 820 000 Kč. Zdroj: Světová banka prostřednictvím google.comZásadní problémy vidíme již v zákonu č. 1 – v ústavě. A od ústavy se vše ostatní odvíjí.


Na rozdíl od Švýcarska nemají čeští politici povinnost předložit novou ústavu nebo její změny ke schválení občanům v referendu. Dokument, jehož jedním z hlavních poslání je limitovat moc politiků, si u nás politici napsali a schválili sami.

Ostatní problémy jsou již jen důsledky. V české ústavě toho mnoho chybí a jiné zase přebývá. Považujeme za nutné to změnit.

Bez revize ústavy a celkové změny politického systému se v naší zemi nic zásadně nezmění k lepšímu. Jako vzor státního uspořádání a nastavení politického systému vidíme Švýcarsko.

Chceme se účastnit všech voleb a získat post parlamentního hnutí.

Švýcarský politický systém považujeme za maximálně stabilní, demokratický a vedoucí k prosperitě všech občanů.2 komentáře u „O nás“

  1. musíme vyjít z toho, co se osvědčilo a funguje mnohem lépe než stávající “čistý” zastupitelský systém, čistě preferující jen zájmy elitních skupin společnosti.
    Většina Švýcarů těžce ulpívá na “zavedeném” a apriorně popírá, že je možné něco dělat lépe, obzvláště navrhuje-li zlepšení “cizinec”. Můžu doložit několika konkrétními příklady z pracovní praxe v poslední době, pokud to někoho zajímá.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/