Ochrana alpského regionu – nákladní automobily musí být přepravovány po železnici

Iniciativa (návrh na změnu ústavy), kterou voliči schválili před 25 lety, zavedla přepravu nákladních vozidel po železnici ve snaze omezit transalpský provoz.Již před 25 lety schválili švýcarští voliči „alpskou iniciativu“, jejímž cílem bylo přesunout přepravu zboží přes Alpy ze silnice na železnici. Cíle však zdaleka nejsou naplněny. V únoru 1994 hlasovalo pro přijetí této iniciativy 52% voličů.

Článek 84 švýcarské federální ústavy.


Příliš mnoho zboží stále překračuje Alpy na nákladních automobilech místo ve vlacích. V roce 2018 projelo Alpami celkem 941 000 nákladních vozidel. Zákonný limit je 650 000.

Švýcarská veřejnoprávní televize (SRF) požádala Ministerstvo životního prostředí, dopravy, energetiky a telekomunikací (pozn. překl.: jedná se o jedno ministerstvo, Švýcarsko má celkem pouze 7 ministerstev, ČR jich má 14) o vysvětlení tohoto nedostatku. Zdá se, že jedním z hlavních důvodů pro nesplnění cílů je to, že ještě není vybudována potřebná železniční infrastruktura. Na konci roku 2020 bude otevřen jeden z hlavních tunelů – Ceneri, což by mělo situaci zlepšit.

Za účelem dobudování železniční sítě a pokrytí výpadku příjmů v důsledku demografického poklesu je DPH ve Švýcarsku dočasně zvýšeno ze 6,5 na 7,7% s platností do prosince 2027.

Článek 130 švýcarské federální ústavy. DPH a daně z přímu mají ve Švýcarsku ústavou stanovené stropy. Případnou změnu DPH tzn. změnu ústavy musí schválit občané a kantony dvojí nadpoloviční většinou. V ČR ústavní stropy daní neexistují.


Vláda v tiskové zprávě rovněž viní sousední Německo a Itálii, a to za zpoždění ve výstavbě potřebných železničních cest.

Zdroj: swissinfo.ch 30.3.2019 a swissinfo.ch 13.11.2019

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/