Petice za dekriminalizaci pomoci nelegálním migrantům

Pastor Norbert Valley (na snímku) dostal pokutu u soudu v Neuchâtelu za hostování cizince bez platného povolení k pobytu.

Amnesty International a Solidarity Across Borders podaly v Bernu petici požadující, aby úřady přestaly považovat solidární činy s nelegálními migranty za trestný čin.

„Lidé, kteří poskytují pomoc ze solidarity nebo ze soucitu, aniž by nejprve zkontrolovali průkazy totožnosti migrantů, kterým pomáhají, by již neměli být odsouzeni,“ řekl Pablo Cruchon, důstojník migrační kampaně Amnesty International. Výzva přichází po několika odsouzeních obránců lidských práv, kteří pomáhali migrantům bez legálního statusu. Petice získala podporu téměř 30 000 lidí a 200 právníků.

V roce 2018 bylo 972 lidí odsouzeno za porušení článku 116 federálního zákona o cizích státních příslušnících a integraci. Podle tiskové zprávy nevládních organizací se však ve skutečnosti pouze 32 případů týkalo převaděčů nebo osob, které mají prospěch z této činnosti. Většina rozsudků byla vynesena proti lidem jednajícím solidárně – nebo alespoň bez jakéhokoli finančního prospěchu.

Článek 116 švýcarského federálního zákona o cizích státních příslušnících a integraci ze
dne 16. prosince 2005 (znění platné k 1. červnu 2019)Článek 116, pojednávající o napomáhání nezákonnému vstupu, odjezdu nebo pobytu nestanovuje žádnou výjimku z trestu, i když je pomoc poskytována z humanitárních důvodů. Snížení trestu na pokutu je možné pouze v méně závažných případech.

Švýcarská výjimka

Svou přísnou legislativou vyniká Švýcarsko jako zvláštní případ. Francie, Německo, Itálie, Rakousko, Nizozemsko, Lucembursko, Švédsko, Portugalsko, Česká republika, Polsko, Rumunsko, Malta a Kypr stanovuje výjimku z trestu v případě napomáhání k nezákonnému pobytu osob z humanitárních důvodů. Trest je uložen pouze v případech, kdy je „pomoc“ zaměřena na zisk. V Irsku není taková pomoc potrestána vůbec.

K prosazování mezinárodního práva je nutná solidarita

„Mezinárodní právo v žádném případě nezavazuje Švýcarsko, aby napomáhání k nezákonnému vstupu, odjezdu nebo pobytu vykládalo jako trestný čin,“ argumentují nevládní organizace. Směrnice Evropské unie, která je pro Švýcarsko jako člena Schengenského prostoru závazná, výslovně přiznává členským státům právo osvobodit humanitární pomoc uprchlíkům nebo nelegálním migrantům od jakékoli sankce.

Organizace spojených národů rovněž požaduje ochranu obránců lidských práv.

„Amnesty International proto vyzývá nově zvolený parlament, aby přijal parlamentní iniciativu Lisy Mazzoneové, aby Švýcarsko respektovalo zásady svobody a bratrství, místo aby kriminalizovalo jednotlivce poskytující pomoc,“ uvedl ve svém prohlášení Pablo Cruchon.

Pozn. překladatele: Tato iniciativa byla v 200 členné švýcarské poslanecké sněmovně o tři měsíce později zamítnuta 102 hlasy, 89 hlasovalo pro a jeden se zdržel.

Zdroj: swissinfo.ch 4.12.2019 a swissinfo.ch 10.3.2020

2 komentáře u „Petice za dekriminalizaci pomoci nelegálním migrantům“

  1. Naštěstí díky správně nastavenému politickému systému ve Švýcarsku zvítězil zdravý selský rozum nad nepochopitelným postupem neziskovek. Většina švýcarských poslanců stále ještě chápe, že tito migranti přicházejí s nekalými úmysly do Evropy a ani se tím netají. Např. 20letý atentátník z Vídně, za kterým před několika dny zůstali 4 mrtví, byl členem skupiny, kterou vedl radikální imám ve Winterthuru u Curychu. Z toho důvodu se okamžitě podnikly kroky i ve Švýcarsku a agresoři byli vyhoštěni. Nicméně místo flikování strašlivých důsledků vyplývající z této komunity, je třeba postupovat preventivně a vystavit těmto lidem stopku na vstup do České republiky a celkově do Evropy. Taková obrana obyvatel je účinná.

  2. To je tlačení knoflíčku ´´soucit´´. Většině migrantů se u nich doma nedařilo špatně. Jen u báby Merkly se jim daří lépe, nemusí pracovat. A také na migrantech vydělávají pašeráci. Ti motivují k ´´výletu´´ do Evropy. A muslimáci řízení svými imány jdou bojovat proti nevěřícím. A všechno se platí z našich peněz.
    A naše zblblá mládež vítá tyhle ´´chudáky´´. Zblblá ze školy, která dnes více škodí než vzdělává.
    Takže pakliže nechceme my zaniknout je třeba se důsledně postavit proti migraci a trestat jakékoliv zneužívání našeho ´´soucitu´´.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/