Ing. Petr Šlezar

Vystudoval jsem VŠCHT Pardubice a po základní vojenské službě jsem nastoupil do průmyslové praxe jako technolog. V průběhu času jsem několikrát změnil pracovní zařazení, nicméně stále jsem působil a dosud působím v privátní průmyslové sféře farmaceutického průmyslu. Mým cílem je zejména podpora malých firem (ideálně vlastněných našimi občany) a dále snaha o diskuzi založené na faktech a nikoliv přáních zájmových skupin či samozvaných elit. A témat k diskuzi, domnívám se, je více než dost.