Politické strany Švýcarska

Poslanecká sněmovna švýcarského Parlamentu.Švýcarská politická scéna se vyznačuje především svou stabilitou. Převládají čtyři strany, které jsou ve vládě zastoupeny po celá desetiletí.

Středo-pravá Radikální stranaLiberálové je tradičně vnímána jako blízká podnikatelské komunitě. Stranu založili v roce 1894 stejní muži, kteří se podíleli na vzniku současného Švýcarska v roce 1848. V roce 2009 se strana sloučila se stranou Liberálové. Dnes je čtvrtou největší stranou v Poslanecké sněmovně a druhou největší stranou v Senátu.

Středo-pravá Křesťanskodemokratická strana byla tradičně konzervativní katolickou stranou, ale přesunula se do středu politického spektra. I přes ztrátu voličů v posledních letech se jí podařilo udržet si sílu v parlamentu. Křesťanští demokraté jsou třetí největší stranou v Poslanecké sněmovně a největší stranou v Senátu. V roce 2021 se spojila s Konzervativní demokratickou stranou.

Levicová Sociálně demokratická strana v posledních letech ztratila půdu pod nohama, ale stále je druhou největší stranou v Poslanecké sněmovně a třetí největší v Senátu. Je složena převážně ze zástupců francouzsky mluvících částí Švýcarska a odborových svazů.

Konzervativně pravicová Švýcarská lidová strana je nejvýznamnější změnou na politické scéně od šedesátých let. Je v současnosti největší stranou v Poslanecké sněmovně a čtvrtou největší v Senátu.


Vzestup pravice

V 90. letech se Švýcarská lidová strana prezentovala jako pravicová opoziční strana, což vyjadřovala nesouhlasem s otevřením se Švýcarska mezinárodním organizacím jako je OSN a Evropská unie.

V roce 2008, po sesazení jednoho ze svých ministrů ve Vládě, se strana zřekla dvou svých ministrů. To vedlo k vytvoření nové strany, středopravé konzervativní Demokratické strany.

V roce 2015, díky tvrdému postoji k přistěhovalectví a azylu, zvýšila Švýcarská lidová strana svůj volební zisk z 26,6% na 29,4% a 65 křesel ve sněmovně, což byl nejlepší výsledek švýcarské politické strany v historii.

Radikálové tvrdí, že jsou největší švýcarskou politickou stranou se 120 000 členy, následováni Křesťanskými demokraty se 100 000, Švýcarskou lidovou stranou s 90 000 a Sociálními demokraty s 34 000 členy (údaje z roku 2007). Počet členů však neodráží význam stran v parlamentu.

Téměř 7% Švýcarů je členy politické strany.

Zdroj: swissinfo.ch 1.6.2017STANOVISKO ŠVÝCARSKÉ DEMOKRACIE

Ve Švýcarsku je zhruba 7% občanů organizováno v politických stranách. U nás je toto číslo pravděpodobně méně než 2%. Téměř polovina Švýcarů se několikrát do roka účastní referenda.

Myslíte si, že by změna politického systému v naší zemi dala lidem chuť více se podílet na správě věcí veřejných? Myslíte si, že by naší zemi přechod na švýcarský politický systém ve všech ohledech pomohl? My si myslíme, že ano, a to je náš cíl.

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/