Česká ústava nesplňuje tři ze třech požadavků, které Švýcaři na ústavu kladou

Švýcarská ústava klade požadavky na ústavy kantonů a sama takové požadavky splňuje. Každá kantonální ústava musí být demokratická, musí být schválena občany a musí být na přání občanů revidovatelná.

Článek 51 švýcarské federální ústavy.


1) Ústava musí být demokratická. Švýcarská ústava, kromě všeobecného volebního práva a dvoukomorového parlamentu, nabízí ještě tři velmi silné demokratické nástroje: povinné referendum, volitelné referendum a lidovou iniciativu. Česká ústava nic takového nenabízí.

Článek 140 švýcarské federální ústavy.
Článek 141 švýcarské federální ústavy.
Článek 138 švýcarské federální ústavy.
Článek 139 švýcarské federální ústavy.2) Ústava musí být schválena lidem. Švýcarská ústava navíc respektuje kantony a žádá i jejich souhlas. Nová švýcarská ústava nahrazující ústavu z roku 1874 byla schválena občany v referendu dne 18. dubna 1999 a začala platit od 1. ledna 2000. Poprvé o schválení ústavy rozhodovali Švýcaři již v roce 1798. Česká ústava souhlas lidu ignoruje.

Článek 140 švýcarské federální ústavy.
Článek 195 švýcarské federální ústavy.
Závěrečná ustanovení švýcarské federální ústavy.3) Ústava musí být na požádání občanů revidovatelná. Švýcarská ústava umožňuje navrhovat změny ústavy nejen oběma komorám parlamentu, ale také občanům. A dává navíc na výběr dva způsoby: úplnou revizi a částečnou revizi. Česká ústava nic takového neumožňuje.

Článek 193 švýcarské federální ústavy.
Článek 194 švýcarské federální ústavy.
STANOVISKO ŠVÝCARSKÉ DEMOKRACIE

Česká ústava nesplňuje tři základní požadavky, které Švýcaři na ústavu kladou a v referendu by ji nepochybně odmítli.

Nejzákladnější princip – ústava schválená v referendu – chybí. Takto čeští politici ukradli stát občanům. Jedním z hlavních poslání ústavy je totiž limitovat moc politiků. U nás si politici ústavu napsali a schválili sami. Toto si většina občanů bohužel vůbec neuvědomuje. Informovala o tom občany vůbec někdy Česká televize?

Myslíte si, že by naší zemi ve všech ohledech pomohlo, kdyby česká ústava odpovídala švýcarským normám? Myslíte si, že v prvé řadě je potřeba nastavit přísnější pravidla politikům? Myslíte si, že není možné, aby si pravidla stanovovali politici sami? My si myslíme, že ano, a to je i náš cíl.

6 komentářů u „Česká ústava nesplňuje tři ze třech požadavků, které Švýcaři na ústavu kladou“

 1. Bez souhlasu občanů je tzv.”Lisabonská smlouva” neplatná.
  Dále je nemyslitelné, aby politici schváli bez souhlasu občanů tzv.úvěr na záchranu EU z krize Covid 19 ve výši 750 miliard (cca 20 bilionů korun českých.
  Pro nás pouhých pět procent a ještě podle podmínek EU ( k nímž patří přijímání muslimských příživníků).
  Východ ten dluh má zaplatit za Západ EU,polovina peněz z úvěru případně Španělsku a Itálii, dále je to Portugalsko a Řecko, ostatní země EUROZÓNY větší podíl a V4-hlavně Česko dostane nejméně a zaplatí nejvíce.
  Babiš-EU Říšský Protektor to podepsal a to bezpodmínečně.
  Dále jsou to tzv.”Berlínské zákony”.
  Angela poroučí a Andrej pejsek poslouchá.
  A jsou i jiné EU nesmysly,na které stačí podpis Premiéra aniž by se ptal lidí na jejich souhlas.

  1. Bez souhlasu občanů je tzv.”Lisabonská smlouva” neplatná. – Ano, naprosto souhlasíme. Všimněte si výše v textu článku 140. švýcaské ústavy. Hlasování lidu a kantonů povinně podléhají přistoupení k mezinárodním organizacím, což Lisabonská smlouva bezpochyby je, a také k organizacím kolektivní bezpečnosti, což znamená, že dle švýcarských standartů je neplatné i naše přistoupení k organizaci NATO.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/