Princip, kterým nám politici ukradli stát

Posés sur un support en bois, quatre exemplaires de la Constitution fédérale suisse dans chacune des langues nationales.
Švycaři přijali novou, zcela revidovanou ústavu v roce 1999. Platit začala od 1. 1. 2000.


Švýcaři se v politice řídí mnoha velmi logickými principy, které u nás zůstávají zcela nepochopeny nebo možná i záměrně ignorovány.

Tím prvním a zcela nejdůležitějším je rozdělení moci ve státě.

Ústava je zákonem číslo jedna. Ústavou je definován stát, ústavou jsou dána práva občanů, ústavou je limitována moc politiků.

Ve Švýcarsku ústavu schvaluje lid v referendu. Politici se pak řídí pravidly danými ústavou. Pokud lid nabude dojmu, že politici jednají protiústavně nebo prostě hloupě, může lid v referendu zrušit rozhodnutí parlamentu.

Pokud to vyžaduje situace, může lid v referendu také navrhnout a schválit změnu ústavy.

Článek 195 švýcarské ústavy.U nás si politici ústavu napsali a schválili sami. Lid nestanovuje pravidla, kterými se politici musejí řídit. Stanovují si je sami politici. Lid nemá šanci protiústavní nebo hloupá rozhodnutí zrušit.

Pokud to vyžaduje situace, je pouze na politicích, zda změní pravidla daná ústavou.


STANOVISKO HNUTÍ ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE

Zatímco Švýcaři drží stát od počátku pevně v rukou, my jsme ho nikdy v rukou nedrželi. Proto ve Švýcarsku politici stát spravují ku prospěchu lidu, zatímco u nás si politici dělají co chtějí, často na úkor obřích ztrát pro lid.

Demokratické volby dávají občanům možnost měnit politiky, nikoli pravidla, kterými se politici řídí. Slovy amerického spisovatele Herberta Marcuseho: „Svobodná volba otrokářů nezruší ani otrokáře ani otroky.

Zde leží základ všech politických problémů v naší zemi. Toto je první a největší problém, který je potřeba napravit. Toto nastavení změnit je náš hlavní cíl.

8 komentářů u „Princip, kterým nám politici ukradli stát“

 1. “Zatímco Švýcaři drží stát od počátku pevně v rukou, my jsme ho nikdy v rukou nedrželi”. Co to znamená, co tímto tvrzením myslíte?
  Co vás k tomu vede, na čem to zakládáte, co z toho vyvozujete?

  1. Dobrý den, švýcarský princip řízení státu spočívající v tom, že lid schvaluje ústavu (pravidla, kterými se politici mají řídit), u nás nikdy nefungoval. Pokud ústavu schvalují a mění pouze politici, znamená to, že stát drží v rukou pouze oni, ne lid. Politici mohou být pod vlivem lobbystů nebo vlastní kreativity, jak si na úkor státu/lidu přivydělat. Ale není to jen problém toho, kdo schvaluje ústavu. Švýcarsko je velice decentralizovaný stát, kdy správa věcí veřejných je výrazně blíže rukám občanů. Švýcarsko, ačkoli je menší než my rozlohou i populací, je federací 26ti ministátů. Každý ministát (kanton) má svou ústavu, parlament, justici a stanovuje si své daně. Ústava specificky nařizuje, že musí být uplatňovám princip subsidiarity: nic, co je možné politicky vykonat na nižší politické úrovni, nesmí být přenášeno na vyšší politickou úroveň. Švýcarsko tak například nemá samostatné ministerstvo zdravotnictví. Soudce, které u nás jmenuje na časově neomezené období prezident, si ve Švýcarsku např. v kantonu Zug volí přímo občané na časově omezené období. Počet demokraticky volených zastupitelů je mnohem vyšší. Kanton Zug má 130 000 obyvatel a 80ti členný kantonální parlament. Např. Moravskoslezský kraj má 1,2 mil. obyvatel a pouze 65ti členné zastupitelstvo. Tyto a další argumenty nás vedou k závěru, že jsme stát nikdy v rukou nedrželi. S ohledem na ve všech žebříčcích nadprůměrné výsledky Švýcarska z toho vyvozujeme, že pokud převezmeme tyto principy, zlepší se i postavení ČR v těchto žebříčcích.

  2. V naší zemi nikdy nešlo o dobro občanů,to co se tu děje od roku 1990 nemá obdoby. K moci se dostali převážně sami zlatokopové. A tak to tady funguje furt. Ti co si určili vlastní pravidla pro sebe, pouze závidí těm, kteří je také dokázali využít a tak je dehonestují

 2. Tohle já hlásám 30 let a všichni si tukali na hlavu. Teď je zde totalita a nikdo z těch hloupych otroků si na hlavu netuka, protože je to nezajímá. Pokud se nezmění dobrovolnost u voleb na povinnost, pokud nebudou politici trestně stihani jako běžní občané, tak nebude vůle lidu cokoliv měnit. Má otázka zní. Jak toho co navrhujete chcete docílit?

  1. Martine, otázka zní jinak. Jak toho, co navrhuje Švýcarská demokracie můžeme docílit? Inu, každý sám si ujasněme, zda si přejeme, aby naše ženy rodily dluhové a mzdové nevolníčky, nebo děti s budoucností v humánní, svébytné, svobodné, zodpovědné, důstojné,..společnosti v ČR.

 3. Dobrý den, protože prací ve Švýcarsku aktivně a pilně podporuji přímou demokracii, neutralitu a krávy na pastvě (považuji taky za důležité), dovolím si uvést na pravou míru zde používanou terminologii:
  “…, může lid v referendu také navrhnout a schválit změnu ústavy”
  Toto se děje nikoliv v referendu (tento pojem je vyhrazen pro vetování zákonů přijatých parlamentem), ale pomocí federální občanské iniciativy (eidgenössische Volksinitiative), o jejímž přijetí se rozhoduje hlasováním lidu (Volksabstimmung).

  Zajímavé je, že tyto dva nástroje přímé demokracie nebyly součástí ústavy přijaté v roce 1848, ale dostaly se tam až později – v roce 1874 fakultativní referendum a až v roce 1891 lidová iniciativa, viz např. http://www.geschichte-schweiz.ch/kulturkampf.html a https://de.wikipedia.org/wiki/Volksabstimmung_(Schweiz)

  Děkuji za uvádění správných pojmů při vysvětlování švýcarských poměrů.

  1. Dobrý den,

   ano, jsme si toho vědomi, ale pro zjednodušení používáme výraz referendum, abychom usnadnili občanům pochopení švýcarského politického systému. Stejně tak používáme zjednodušení i jinde. Pokud bychom řekli, že Národní shromáždění, které tvoří Národní rada a Rada států, volí Spolkovou radu, tak v tom budou lidé ztracení. Pokud řekneme, že Parlament, který je tvořen Poslaneckou sněmovnou a Senátem volí Vládu, lidé vědí, o čem je řeč.

   Každopádně pokud by skutečně došlo ke změně politického systému u nás, byli bychom pro používání těchto pojmů. Jeden z našich členů je velmi citlivý na to, že Švýcarsko nemá Vládu, ale Spolkovou radu. Dle jeho slov by nám naši politici neměli vládnou, ale měli by se radit, jak nejlépe spravovat naši zemi. Samotný výraz Vláda pokládá za urážku.

   Děkuji a přeji hodně úspěchů ve Vaší práci!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/