Proč novou ústavu

Podepsali byste dobrovolně smlouvu, kterou byste se zavázali platit po celý život podstatnou část svých příjmů, aniž by bylo předem dáno kolik? Vypsali byste někomu „bianko šek“? Takovou smlouvou je česká ústava. Nestanovuje žádné stropy daní.

Podepsali byste dobrovolně smlouvu, kterou byste svým zaměstnancům dali právo dělat si co chtějí a ponechali byste si pouze právo je jednou za čtyři až šest let vyměnit? Takovou smlouvou je česká ústava. Neumožňuje občanům zasáhnout do politiky přímo prostřednictvím referenda.

Podepsali byste dobrovolně smlouvu, kterou byste dali cizím lidem pravomoc bez omezení zadlužovat vás a vaše děti? Takovou smlouvou je česká ústava. Nestanovuje povinnost státu hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.

A co kdyby si cizí lidé sami výše uvedené a mnoho jiného sepsali do smlouvy a tuto smlouvu za vás podepsali, aniž by se obtěžovali se vás zeptat, zda souhlasíte. Ano, i toto je česká ústava. Nestanovuje povinnost předložit ústavu a její změny ke schválení občanům.

Ústavu, dokument, jehož jedním z hlavních poslání je limitovat moc politiků, si u nás politici napsali a schválili sami. Zde leží první a největší střet zájmů v české politice a zdroj všech problémů.

V české ústavě toho mnoho chybí a jiné zase přebývá. Česká republika není vzorem prosperity, demokracie, transparentní ani zodpovědné politiky. A nic z toho není náhoda.

Nepovažujeme občany České republiky za hloupé, líné ani geneticky podřadné. Považujeme politický systém České republiky za chybně nastavený.

Zásadní problémy vidíme již v ústavě. A od ústavy se vše ostatní odvíjí.

Dokud se nezmění ústava, nic se zásadně nezmění k lepšímu. Celý stát je možné obřím způsobem změnit k lepšímu jedním velkým krokem – změnou ústavy.

Proto za nezbytné považujeme přijetí nové ústavy. Za vzor považujeme ústavu, která je ověřená, a která přináší výborné výsledky – ústavu Švýcarska.

Švýcarská federální ústava z roku 1848.


Může takovou změnu Český národ zvládnout?

Zvládli jsme přechod z úplného nevolnictví (kdy jsme neměli právo se bez svolení stěhovat, vybrat si povolání nebo se oženit) na poddanství v roce 1781. Zvládli jsme přejít z poddanství na konstituční monarchii v roce 1848 (a dostali jsme částečné právo volit a byli jsme zbaveni roboty). Zvládli jsme přejít z konstituční monarchie na republiku v roce 1918 (a byla zavedena plná zastupitelská demokracie a volební právo žen). Zvládli jsme přechod na německý protektorát v roce 1939 (kdy jsme přišli o demokracii a mnoho práv). Zvládli jsme přechod zpět na republiku v roce 1945. Zvládli jsme přechod na komunistickou diktaturu v roce 1948 (kdy jsme opět přišli o demokracii a mnoho práv). Zvládli jsme přejít zpět na demokratickou republiku v roce 1989 (kdy jsme opět nabyli demokracii a mnoho práv).

Zvládli jsme toho mnoho. Zvládneme další velký krok, stát se ještě více demokratickou, nezávislou a prosperující zemí? Zvládneme se dostat do první desítky nejlepších zemí k životu na světě? My si myslíme, že ano, a to je i náš cíl.

6 komentářů u „Proč novou ústavu“

 1. Již delší dobu sdílím tuto myšlenku, ale nebude to snadné. Při posledním setkání spolužáků přítomný náměstek nejvyššího státního zástupce, kterého jsem v první třídě – už nevím proč – vyštípal z lavice, mi oponoval takto: “Přímá demokracie u nás jen přes moji mrtvolu!”

  Ale vzhledem k tomu, že se Igor už jednou úspěšně překabátil – hodí se do každého systému, dopřejme mu i třetí inkarnaci do švýcarského modelu demokracie. Snad nebudeme muset čekat do doby, kdy poměr mezi HDP a potažmo platy CZ:CH bude 1:10. Pak už to dojde snad každému.

 2. 1. pro NÁROD: Češi, Moraváci a Slezané jsou národem vzdělaným, pracovitým a moudrým. Mnozí to dokazují ve Švýcarsku, v zemi přímé demokracie. Proč by nemohli být suverénem také v domovských luzích a hájích? Zaslouží si systém, který výrazně lépe funguje a je více než 100-letou praxí ověřený.

  2. pro LEPŠÍ POCITY: Kdo se cítí nesvéprávným a nechce přímo ovlivnit dění ve svém městě či obci, ve svém kraji či zemi, ve státě, ve kterém žije? Možnost participace – přímého vlivu na chod věcí veřejných – přináší lepší pocity, umožňuje prožívat radost ze života typu “Toto je země má, tady mohu něco společně navrhnout a vylepšit, tady se cítím dobře”.

  3. pro LEPŠÍ VÝSLEDKY: S lepšími pocity se lépe pracuje. Jak dosáhnout lepších výsledků? To nám ukazují obyvatelé země helvétského kříže, kteří dosahují 4x vyššího HDP na osobu než zlaté české ručičky v současnosti.

  4. pro LEPŠÍ PERSPEKTIVU: S lepšími pocity a lepšími výsledky lze snáze dosáhnout lepší perspektivy. Kdo by si nepřál pro své dítě – kdekoliv na naší Planetě – život bez válek, hladomorů a vykořisťování? I zde nám ukazují cestu neagresivity a neutrality naši přátelé v zemi alpských štítů a zelených údolí.

  5. pro VZDĚLANOST: Kdo chce rozhodovat, musí mít přístup k potřebným informacím. Chcete mít možnost většího náhledu do širších souvisloustí? Třikrát měř, jednou řež – je třeba zvažovat a dívat se na téma z různých pohledů. Přímá demokracie je celoživotní vzdělávání celého národa.

  6. pro SVOBODU: Víte, že základními kameny švýcarského systému jsou subsidiarita, kolegialita, konkordance? Svobodu zde garantují: decentralizované rozhodování na nejnižší možné úrovni, 7-členná vláda bez premiéra kolegiálně hledající nejlepší řešeni, účast všech dotčených a zainteresovaných při hledání optimálního konsensu.

  7. pro DIVERZITU: Švýcarský systém demokracie skýtá možnost nastavit si pravidla hry a v rámci možného žít dle vlastního vkusu, v souladu s ostatními dle vlastních preferencí. Opravdu chcete i nadále žít podle cizích not?

 3. 13.2.2022 budou Švýcaři rozhodovat o Iniciativě proti pokusům na lidech a zvířatech:
  https://tierversuchsverbot.ch/
  Vláda a parlament vydaly doporučení iniciativu zamítnout z ekonomických důvodů, farmakoncerny by musely mnohem intenzivněji hledat a vyvíjet alternativy k dosavadní praxi testování.

  Po listopadu 89 se u vesla vystřídali již nejrůznější experimentátoři, všichni s klapkami na očích, aby nedohlédli do země, kam se většina schopných pokusných králíků usilovně přesouvá a snaží v lepších podmínkách uchytit.

 4. 1) si vážíme svého bližního
  – chceme povýšit ovčana na suveréna
  – máme důvěru v národ, který je schopen se z chyb poučit
  – věříme také sobě, že dokážeme vysvětlovat a pozitivně ovlivňovat

  2) v lepších podmínkách se lépe žije
  – chceme, aby se lidé ve své zemi lépe cítili
  – s lepšími pocity se lépe pracuje a dosahuje lepších výsledků
  – společně otevřeme bránu do světa s lepší perspektivou i pro příští pokolení

  3) je na čase ukončit nefunkční experimentování a jít ověřenou cestou
  – švýcarský model demokracie přináší stabilitu a prosperitu celého národa
  – jedná se o historicky ověřený model státního zřízení fungující od roku 1848
  – tisíce Čechů, Moraváků, Slezanů i Slováků žijících v emigraci tento systém podporují

 5. Možná nám měli nalít do hlavy i nějaké rozdíly mezi švýcarskou a Českou ústavou, aby jsme to lépe pochopili.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/