Proč změnu ústavy

Podepsali byste dobrovolně smlouvu, kterou byste se zavázali platit po celý život podstatnou část svých příjmů, aniž by bylo předem dáno kolik? Vypsali byste někomu „bianko šek“? Takovou smlouvou je česká ústava. Nestanovuje žádné stropy daní.

Podepsali byste dobrovolně smlouvu, kterou byste svým zaměstnancům dali právo dělat si co chtějí a ponechali byste si pouze právo je jednou za čtyři až šest let vyměnit? Takovou smlouvou je česká ústava. Neumožňuje občanům zasáhnout do politiky přímo prostřednictvím referenda.

Podepsali byste dobrovolně smlouvu, kterou byste dali cizím lidem pravomoc bez omezení zadlužovat vás a vaše děti? Takovou smlouvou je česká ústava. Nestanovuje povinnost státu hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.

A co kdyby si cizí lidé sami výše uvedené a mnoho jiného sepsali do smlouvy a tuto smlouvu za vás podepsali, aniž by se obtěžovali se vás zeptat, zda souhlasíte. Ano, i toto je česká ústava. Nestanovuje povinnost předložit ústavu a její změny ke schválení občanům.

Ústavu, dokument, jehož jedním z hlavních poslání je limitovat moc politiků, si u nás politici napsali a schválili sami. Zde leží první a největší střet zájmů v české politice a zdroj všech problémů.

V české ústavě toho mnoho chybí a jiné zase přebývá. Česká republika není vzorem prosperity, demokracie, transparentní ani zodpovědné politiky. A nic z toho není náhoda.

Nepovažujeme občany České republiky za hloupé, líné ani geneticky podřadné. Považujeme politický systém České republiky za chybně nastavený.

Zásadní problémy vidíme již v ústavě. A od ústavy se vše ostatní odvíjí.

Dokud se nezmění ústava, nic se zásadně nezmění k lepšímu.

Proto za nezbytnou považujeme revizi naší ústavy a její zásadní úpravy. Za vzor považujeme ústavu, která je ověřená a která přináší výborné výsledky – ústavu Švýcarska.

Švýcarská federální ústava z roku 1848.


Může takovou změnu Český národ zvládnout?

Zvládli jsme přechod z úplného nevolnictví (kdy jsme neměli právo se bez svolení stěhovat, vybrat si povolání nebo se oženit) na poddanství v roce 1781. Zvládli jsme přejít z poddanství na konstituční monarchii v roce 1848 (a dostali jsme částečné právo volit a byli jsme zbaveni roboty). Zvládli jsme přejít z konstituční monarchie na republiku v roce 1918 (a byla zavedena plná zastupitelská demokracie a volební právo žen). Zvládli jsme přechod na německý protektorát v roce 1939 (kdy jsme přišli o demokracii a mnoho práv). Zvládli jsme přechod zpět na republiku v roce 1945. Zvládli jsme přechod na komunistickou diktaturu v roce 1948 (kdy jsme opět přišli o demokracii a mnoho práv). Zvládli jsme přejít zpět na demokratickou republiku v roce 1989 (kdy jsme opět nabyli demokracii a mnoho práv).STANOVISKO HNUTÍ ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE

Zvládli jsme toho mnoho. Zvládneme další velký krok, stát se ještě více demokratickou, svobodnou a prosperující zemí? Zvládneme dostat se do první desítky nejlepších zemí k životu na světě? My si myslíme, že ano, a to je i náš cíl.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *