Program

Dlouhodobě neuspokojivé fungování naší země nelze vyřešit menšími či většími změnami v rámci stávajícího politického systému. Pro zásadní změny k lepšímu bude potřeba celkově změnit politický systém naší země.

Naším programem je zavedení švýcarského systému uspořádání a řízení státu a dále následování konzervativní politiky po vzoru Švýcarska. To vše s ohledem na dlouhodobé výsledky Švýcarska, které je vzorem stability a prosperity.

Jelikož se jedná o obsáhlé a málo známé téma, v letácích a odkazech níže uvádíme na úvod základní principy, na kterých je založen švýcarský stát, a které budeme prosazovat.

Neoddělitelným cílem hnutí je také férová vnitrostranická politika (daná stanovami), bez které nelze žádný rozsáhlý program úspěšně prosazovat.

Celý stát je možné obřím způsobem změnit k lepšímu jedním velkým krokem – REVOLUCE BEZ REVOLUCE

Čtyři pilíře švýcarského státu

Švýcarská ústava – plán na obnovu našeho státu

Programové cíle dané stanovami

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/