JUDr. Rostislav Žák, MPH

Vystudoval jsem právnickou fakultu UK v Praze. Nejprve jsem pracoval v zahraničním obchodě a později na více místech v sektoru zdravotnictví. V roce 1990 jsem měl příležitost účastnit se jednoletého studijního pobytu v USA v rámci Hubert H. Humphrey Fellowship Program, kdy jsem absolvoval studium veřejného zdravotnictví na Johns Hopkins University v Baltimore. Po svém návratu do Česka jsem začal působit jako advokát. Vykonáváním advokátní praxe v různých advokátních kancelářích jsem pak strávil více než 20 let.

Vzhledem k výše popsané profesní dráze je mým cílem přispět k rozvoji zdravotnického práva a zaměřit se konkrétně na ochranu práv pacientů, ale i lékařů a dalšího zdravotnického personálu.