Sedm z deseti cizinců, kteří spáchají zločin, je deportováno ze Švýcarska

Plakáty nechvalně známé kampaně s černou ovcí z lidové iniciativy roku 2016. Tato kampaň žádala automatickou deportaci cizinců, kteří spáchají zločin.


Celkem 71% cizinců usvědčených ze zločinu a podléhajících povinnému zadržení dostalo v roce 2018 příkaz opustit Švýcarsko.

To byl mírný nárůst oproti 69% deportovaných v roce 2017.

Dle kriminálních statistik publikovaných švýcarským Federálním statistickým úřadem (FSO) byly celkem 1702 dospělým cizincům předány deportační příkazy.

Největší počet příkazů (694) souvisel s vážnými přestupky týkajícími se drog, zatímco 425 příkazů bylo vydáno v souvislosti s rozsudky za vážné trestné činy krádeže a 97 příkazů bylo uděleno za loupežná přepadení.

Dle zprávy FSO většina usvědčených cizinců byli muži, z nichž většina neměla ani povolení typu B (nově zabydlený cizinec) nebo C (trvale sídlící cizinec – obvykle více než 5 let).

V případě usvědčených cizinců držících povolení typu B a C byly deportační příkazy předány pouze 25% z nich. V případě usvědčených cizinců bez povolení k pobytu byly deportační příkazy předány 91% z nich.

Kriminální činy krádeže a podvodu, včetně neoprávněného pobírání sociálních dávek, nebyly do statistiky započítány, protože záznamy neposkytují o těchto případech dostatečné informace.

Velké politické téma

Téma deportací cizinců za spáchání zločinu je ve Švýcarsku velkým tématem.

Zákon umožňující tyto deportace začal platit v roce 2017 poté, co Švýcaři schválili v referendu lidovou iniciativu (petici za změnu ústavy), která toto navrhovala. Iniciativa byla předložena pravicovou protiimigrační Švýcarskou lidovou stranou (SVP).

Dle zákona nyní mohou být cizinci vypovězeni ze země na 5 až 15 let v případech spáchání závažných trestných činů, mezi jinými úmyslného zabití, závažného fyzického útoku či sexuálních činů na dětech. V případě opakovaní trestného činu pak mohou být cizinci vyhoštěni na 20 let nebo i na doživotí.

Klauzule o těžkostech dává soudcům prostor k manévrování


Zákon ovšem dává soudcům i prostor k manévrování díky “klauzuli o těžkostech”. Ta umožňuje soudům zdržet se rozhodnutí o deportaci, pokud by deportace vedla k závažným osobním těžkostem dané osoby – tato klauzule zohledňuje zvláštní pozici mnoha lidí, kteří byli narozeni a vychováni ve Švýcarsku, ale nemají švýcarské občanství.

V roce 2018 se tento nový systém dostal pod ostrou palbu ze strany SVP poté, co data Federálního statistického úřadu ukázala, že pouze 54% z cizinců způsobilých k deportaci, dostalo deportační příkazy.

Strana SVP popsala tato čísla jako “absolutní skandál” a vydala vyjádření, že klauzule o těžkostech slouží k obcházení zákona.

Federální statistický úřad byl poté nucen zrevidovat statistiky a odstranit ty zločiny, které ve skutečnosti nevedly k povinné deportaci. Konečné číslo deportovaných cizinců se tím dostalo na 69%.

Ve svém prohlášení však statistický úřad poznamenal, že soudy neuvádějí důvody, proč někteří cizinci nejsou deportováni.

To znamená, že nelze udělat jasný závěr, jak je klauzule o těžkostech používána. V mnoha případech nebyly deportační příkazy vydány v případě zločinů, kdy odsouzený jednal v sebeobraně nebo v případě, kdy odsouzený pocházel ze Schengenského prostoru.

V roce 2016 spustila strana SVP veřejnou iniciativu (petici za změnu ústavy) za to, aby byli cizinci deportováni i za méně závažné zločiny. Tuto iniciativu však občané v referendu zamítli.

Zdroj: thelocal.ch 25.6.2019

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/