Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas politickému hnutí Švýcarská demokracie (www.svycarska-demokracie.cz), se sídlem Alšovo nám. 691/4, Ostrava 70800, IČ: 71443177, email: tomas.razdik@svycarska-demokracie.cz (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • e-mail 
 1. E-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem informování majitele e-mailové adresy o novinkách v politickém hnutí. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let.
 2. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:
Typ  Název  Účel  Expirace  Přístup k informacím
Analytická Google Analytics Analyzování webových stránek, jejich výkonu a pod. Do uzavření okna prohlížeče Jde o cookie z našeho webu
Analytická HotJar Analyzování webových stránek, jejich výkonu a pod. Do uzavření okna prohlížeče Jde o cookie z našeho webu
 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Poskytovatel softwaru SendInBlue
  2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 3. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.