Stavební řízení a povolení

Co se týká stavebnictví drží Švýcaři dva světové rekordy: nejdelší tunel (Gotthardský železniční tunel) a nad ním nejvýše položený maják. Maják se nachází ve výšce 2046 m n.m. a stál původně u ústí řeky Rýn. Později byl přemístěn na opačný konec řeky, na hranici rozvodí, kde Rýn pramení.Protože je Švýcarsko federální stát složený z 26 kantonů, existuje zde 26 různých stavebních zákonů.

Stavební povolení obvykle obdržíte od místního úřadu, kde mají být stavební práce provedeny. Místní úřad spolupracuje s kantonálními úřady a se všemi ostatními, kdo se podílejí na vydání stavebního povolení.


Na co se vztahuje stavební povolení

Ačkoli existuje 26 různých stavebních zákonů, všechny kantony vyžadují stavební povolení pro:

• stavby budov od určité dané velikosti nebo objemu
• demolice budov od určité dané velikosti nebo objemu
• výkopové práce od určitého daného rozsahu
• úpravy stávajících budov určitého daného rozsahu
• změny užívání stávajících budov


Na co se nevztahuje

Stavební povolení se nevyžaduje pro:

• menší budovy, kritéria si stanovují kantony nebo obce
• drobné úpravy stávajících budov, které budovu nemění konstrukčně ani vzhledově
• údržbu budov


Vodopád na Rýnu u švýcarského města Neuhausen, kanton Schaffhausen.Podklady

Všechny kantony vyžadují pro vydání stavebního povolení následující podklady:

• výkresy umístění budovy na pozemku
• výpis z katastru nemovitostí
• podrobné plány a zobrazení vzhledu budovy

v některých případech je nutná další dokumentace:

• fotodokumentace
• model budovy
• statické výpočty
• plná moc, pokud žadatel není vlastníkem dotyčné nemovitosti


Postup

Stavební povolení vydává místní stavební úřad, ten:

• zkoumá žádost o stavební povolení
• v případě potřeby žádá další orgány o povolení
• v případě potřeby požaduje úpravy plánů nebo jiných dokumentů
• předběžně schvaluje žádost a zveřejňuje projekt v úředním věstníku
• poskytuje veřejnosti přístup k celé dokumentaci na určité stanovené období, např. 20 dní
• činí konečné rozhodnutí, schvaluje žádost a uděluje stavební povolení, nebo žádost zamítá

Severní (nahoře) a jižní (dole) vstup do Gotthardského tunelu, oba zachycené na fotografiích ve stejný den 19. dubna 2017. Všimněte si také změny druhů stromů.


Opravné prostředky

Proti rozhodnutí stavebních úřadů

• o zamítnutí stavebního povolení
• o vydání stavebního povolení (v případě námitek třetí osoby, např. souseda)

se lze odvolat k vyššímu správnímu orgánu. Švýcarský federální zákon stanovuje, že proti rozhodnutí správních orgánů se lze odvolat k soudu. Nejvyšší instancí, ke které se lze odvolat, je švýcarský Nejvyšší federální soud.

Zdroj: building-law.ch 17.3.2021STANOVISKO HNUTÍ ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE

Začátkem roku 2020 nás šokovalo hodnocení Světové banky týkající se toho, jak dlouho u nás trvá stavební řízení. Srovnání prováděla Světová banka na příkladu zřízení skladu pro firmu v ekonomicky nejvýznamějším městě země. Ze 185 hodnocených zemí nás Světová banka umístila na 157. místo. Švýcaři skončili na 71. místě.

Příliš volné regulace ovšem mohou působit také negativně – ať už na životní prostředí či kvalitu života obecně. V hodnocení kvality života však Švýcarsko obsazuje nejvyšší příčky.

Myslíte si, že Švýcaři našli vyvážené způsoby, jak regulovat hospodářství k prospěchu všech obyvatel a životnímu prostředí zároveň? Myslíte si, že bychom měli začít přebírat jejich politické principy a zákony týkající se stavebnictví by měly mít přednost? My si myslíme, že ano, a to je náš cíl.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/