Subsidiarita – princip v ČR neznámý

Jedním ze základních principů, kterými se Švýcarsko řídí, je subsidiarita. Tento princip je ukotven hned na začátku švýcarské ústavy. Česká ústava tento princip vůbec nezná.


Co toto slovo přesně znamená? Vezměme si na pomoc Oxfordský slovník. Ten říká: “Princip, podle kterého by centrální autorita neměla být příliš silná a měla by řídit pouze ty věci, které nelze řídit na lokální úrovni.”


Webové stránky Švýcarské konfederace popisují tento princip takto: “Na základě principu subsidiarity nic, co může být provedeno na nižší politické úrovni, nesmí být prováděno na vyšší politické úrovni.”


Je to princip, díky kterému si centrální moc ve státě nemůže uzurpovat/nárokovat příliš mnoho pravomocí nebo dokonce všechny. Princip, díky kterému centrální moc zůstává limitovaná a nehrozí přerůst v obří neefektivní centrální plánování nebo v totalitu.

Co konkrétně to znamená v praxi? Třeba, že více jak 50% peněz z daní ve Švýcarsku (viz. níže CH) se vybere a utratí na úrovni jednotlivých států a obcí a vůbec se nedostane do rukou centrální vlády. U nás (CZ) je to pouze okolo 20%. Omezené množství peněz v rukou centrálních politiků omezuje i pokušení k plýtvání a korupci.


Pokud jste si všimli Německa (DE), i to má v legislativě ukotven princip subsidiarity. Vedlejším produktem svobodného výběru většiny daní na lokální úrovni je vznik daňové konkurence uvnitř státu – vzniká mechanismus přirozeně snižující daně. Díky své malé velikosti, rozdělení na ještě menší státy (kantony) a principu subsidiarity je švýcarská ekonomika dlouhodobě jednou z nejméně zdaněných v Evropě. V procentu HDP výrazně méně než Německo. Srovnejte si níže Švýcarsko (CH) s ostatními zeměmi, obzvláště se sousední Francií (FR).


Subsidiarita zajišťuje několik zásadních věcí. Centrální vláda zabezpečuje pouze nezbytné funkce. Je velmi těžké celý stát zkorumpovat. Vzniká mechanismus přirozeně snižující daně. Ekonomika není bržděna nadměrným zdaněním.

Myslíte si, že by naší zemi prospělo, kdyby se řídila principem subsidiarity stejně jako Švýcarsko? My si myslíme, že ano, a to je i naším cílem.

11 komentářů u „Subsidiarita – princip v ČR neznámý“

 1. Vláda se chová jako šlechta za Ludvíka XIV.,nebo jako samoděržaví (absolutismus).

 2. Ve Šýcarsku není švýcarská demokracie, je tam “jen” demokracie. U nás není Česká demokracie, u nás žádná demokracie není.

 3. K pojmům neznámým, či spíše politiky v české kotlině tabuizovaným, patří kromě subsidiarity také
  – kolegialita: 7 členů švýcarské vlády zastupujících 4 politické strany rozhoduje týmově bez premiéra
  – konkordance: účast všech dotčených subjektů na strategickém rozhodování

  https://www.swissinfo.ch/ger/politik/konkordanz/598508
  Unter Konkordanz versteht man die unablässige Suche eines Gleichgewichts oder eines Kompromisses sowohl zwischen Parteien wie auch zwischen den verschiedenen sprachlichen, sozialen und politischen Kulturräumen, welche die Schweiz ausmachen.
  Konkordance znamená neustálé hledání rovnováhy nebo kompromisu jak mezi stranami, tak i mezi různými jazykovými, sociálními a politickými kulturními prostředími, které tvoří Švýcarsko.

 4. Zachování Senátu v České helvétské republice bude smysluplné, pokud vzniknou kantony Slezsko, Lašsko a Morava na území bývalého MS-kraje. Zda budou chtít i Chodové svou vlastní zemi, zůstává zatím otázkou. Pokud vnutíme lidu v MSČ-kotlině krajtonální systém, bude senát naprosto zbytečný.

  1. Měli bychom se na těchto stránkách zabývat také přímo souvisejícími tématy, myslíme-li to s federalizací dle švýcarského vzoru vážně a chceme-li zabránit doutnání občanské války, jako tomu bylo před vznikem kantonu Jura:
   – vybavení Slezské kantonální policie
   – ústava Lašského království
   – školský systém pro kanton Morava

  2. Důsledně dle vzoru Švýcarska bychom měli zvážit hodnotu historické tradice a rozdělit současnou Ostravu na dva polokantony s vahou jednoho zástupce v Senátu:
   Slezská Ostrava jako polokanton Basel Land – Basilej Venkov
   Moravská Ostrava dle vzoru Basel Stadt – Basilej Město

  3. Nebudeme-li upírat jednotlivým regionům právo na sebeurčení a seberealizaci, pak vedle již mediálně zavedeného Lašského království Bolka Polívky nesmíme zapomenout ani na naše věřící bratra a sestry. Opavské biskupství disponuje značnými pozemky, bude to tedy velmi prosperurující kanton, na jehož administrativu nebudou muset přispívat nevěřící z celého státu jako doposud.

   1. Získáme-li pro projekt podporu Bolka Polívky, máme napůl vyhráno. Škoda, že Karel již nežije, ten by ve svém kantonu Velkého Slavíka dokázal získat ještě více příznivců.
    Pokud správce kantonu Mons. František Václav Lobkowicz se svým pomocníkem Mons. Martinen Davidem vymodlí podporu Shůry, někteří z nás mají šanci se dožít úspěšné realizace záměru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/