Švýcaři mají pouze 7 ministerstev


Výkonná moc (státní správa) Švýcarska se skládá z Vlády, sedmi ministerstev a Federálního kancléřství.

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí se skládá z Hlavního sekretariátu a Státního sekretariátu. Státní sekretariát se dělí na následující ředitelství a organizace:

– Ředitelství politických záležitostí: je vedeno Ministrem zahraničních věcí, je zodpovědné za řízení švýcarské zahraniční politiky a realizování jejich cílů.
– Ředitelství podnikového řízení (DMC): řídí lidské a finanční zdroje ministerstva a poskytuje právní poradenství.
– Ředitelství mezinárodního občanského práva (DPIL): je zodpovědné za studium a uplatňování mezinárodního občanského práva.
– Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci (SDC): zabývá se spoluprací v oblasti rozvoje a poskytuje humanitární pomoc.
– Oddělení diplomatického protokolu: je zodpovědné za diplomatická pravidla, diplomatické obřady a priority.
– Oddělení pro integraci: úzce spolupracuje s Ministerstvem hospodářství, školství a výzkumu a je zodpovědné za uvádění politiky Švýcarska do souladu se zbytkem Evropy.
– Organizace pro prezentaci Švýcarska: je zodpovědná za prezentaci Švýcarska v zahraničí.

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra se skládá z následujících úřadů:

– Hlavní sekretariát
– Federální kancelář pro genderovou rovnost (FOGE): je zodpovědná za věci týkající se genderové rovnosti.
– Federální kancelář pro kulturu (FOC): je zodpovědná za zachovávání národního dědictví, archeologii, federální sbírky umění, Švýcarskou národní knihovnu, Švýcarské národní muzeum a přidružená muzea, stejně jako podporu a propagaci švýcarské kultury.
– Švýcarská národní knihovna: státní knihovna.
– Švýcarský federální archiv: státní archiv.
– Švýcarský meteorologický institut (MeteoSwiss): národní meteorologická služba.
– Federální kancelář pro veřejné zdraví (FOPH): je zodpovědná za veřejné zdraví na úrovni federace, včetně prevence nemocí, epidemiologie, zneužívání návykových látek, bezpečnosti potravin, ochrany před hlukem a radioaktivitou, regulace nakládání s chemikáliemi a toxickými produkty, výzkumu kmenových buněk, bioterorismu, zdravotního a úrazové pojistění.
– Federální statistický úřad (FSO): shromažďuje a publikuje statistické informace pro potřeby vlády, hospodářství a vědeckého výzkumu.
– Federální kancelář sociálního pojištění (FSIO): řídí sociální systém, včetně starobních a veteránských důchodů, invalidních důchodů, doplňkových benefitů, zaměstnaneckých penzijních fondů, náhrady za ztrátu příjmů při základní vojenské službě a pro ženy na mateřské dovolené, stejně jako rodinné příspěvky v zemědělském sektoru.
– Státní sekretariát pro vzdělávání a výzkum (SER): je zodpovědný za oblast vyššího vzdělávání a výzkumu na federální úrovni.

Z administrativních účelů jsou dále k Ministerstvu vnitra přidruženy nezávislé úřady:

ETH Domain: síť šesti úzce spolupracujích federálních technických univerzit a výzkumných institutů, tvoří jej Vysoká škola technologická Zurich, Výzkumný institut a univerzita Lausanne, výzkumný institut pro přírodní a inženýrské vědy Institut Paula Scherrera, Federální institut pro výzkum lesů, sněhu a krajiny, Federální laboratoř pro výzkum a testování materiálů a Federální institut environmentalistiky a technologií.
– Certifikační a dozorový orgán pro léčiva a jiné lékařké produkty Swissmedic.ETH Board and the ETH Domain: The system of federal technical universities and research institutes, including the ETH Zurich, the EPFL Lausanne, the Paul Scherrer Institute, the Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, the Federal Laboratory for Materials Testing and Research and the Federal Institute for Environmental Science and Technology.Swiss Agency for Therapeutic Products (Swissmedic): Certification and supervisory authority for drugs and other medical products.
The Federal Department of Home Affairs (FDHA) is Switzerland’s ministry of the Interior. As of 2019, it is headed by Alain Berset (SP/PS). It is composed of the following offices:[10]

The following independent authorities are affiliated to the FDHA for administrative purposes:

Ministerstvo spravedlnosti a policie

The Federal Department of Justice and Police is Switzerland’s ministry of justice. As of 2019, it is headed by Karin Keller-Sutter (FDP/PRD). It is composed of the following offices and institutes:[11]

The following independent authorities are affiliated to the FDJP for administrative purposes:

Ministerstvo obrany, civilní ochrany a sportu

The Federal Department of Defence, Civil Protection and Sports (DDPS) is Switzerland’s ministry of defence. As of 2019, is headed by Viola Amherd (CVP/PDC). It is composed of the following departmental sectors:[12]

The following services are also part of the DDPS:

Ministerstvo financí

The Federal Department of Finance is Switzerland’s ministry of finance. As of 2019, it is headed by Ueli Maurer (SVP/UDC). It is composed of the following offices:[13]


The following independent authorities are affiliated to the FDF for administrative purposes:

  • Swiss Federal Audit Office (SFAO): The federal government audit office. Examines accounting practices and verifies the proper and efficient use of resources by the administration, other public service institutions and subsidy recipients.
  • Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA): Regulates banks, insurances, securities dealers, investment funds and stock exchanges, as well as the disclosure of shareholding interests, public takeover bids and mortgage lenders.
  • Federal Pension Fund (PUBLICA): Provides insurance coverage to employees of the federal administration, the other branches of the federal government and associated organisations.

Ministerstvo hospodářství, školství a výzkumu

The Federal Department of Economic Affairs, Education and Research (EAER) is Switzerland’s ministry of the economy. As of 2019, it is headed by Guy Parmelin (SVP/UDC). It is composed of the following offices:[14]

The following independent authorities are affiliated to the FDEA for administrative purposes:

Ministerstvo životního prostředí, dopravy, energetiky a telekomunikací

As of 2019, the Federal Department of Environment, Transport, Energy and Communications (DETEC) is headed by Simonetta Sommaruga (SP/PS). It is composed of the following offices:[15]

The following independent authorities are affiliated to the DETEC for administrative purposes:


https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_administration_of_Switzerland


https://www.admin.ch/gov/en/start.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_administration_of_Switzerland

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/