Švýcaři mohou zakázat státu vybírat DPH a daň z příjmu

Přechodná ustanovení švýcarské ústavy říkají následující:Tato, pro občany naší země těžko uvěřitelná ustanovení, vysvětluje anglická wikipedie na stránce o daňovém systému Švýcarska. Říká následující, viz. obrázek níže:

“Švýcarsko je unikátní mezi moderními suverenními státy v tom, že pravomoc vybírat daně je omezena trváním a rozsahem. Ústava stanovuje horní limit pro federální daně a říká, že pravomoc je vybírat vyprší v roce 2020. Obnovení této pravomoci vyžaduje dodatek ústavy, který musí být schválen v referendu dvojí většinou, většinou občanů a většinou kantonů. Pokud by obnovení této pravomoci v referendu nebylo schváleno (prozatím proběhlo obnovení 6x od roku 1958), Švýcarská konfederace by se reálně mohla rozpadnout z důvodu nedostatku finančních prostředků. Všechny pokusy odstranit tato omezení dodatkem ústavy, který by dával federální vládě stálou pravomoc vybírat daně, byly odmítnuty v parlamentu nebo – ne méně než 5x – v referendu, naposledy v roce 1991.”V březnu 2018 bylo uspořádáno referendum o prodloužení pravomoci švýcarské vlády vybírat přímé daně a DPH a to do konce roku 2035. Tento návrh schválilo 84% voličů při 52% účasti.

Koluje mnoho mýtů o tom, proč je Švýcarsko tak prosperující. Švýcarsko však pouze potvrzuje princip, který je dlouho znám – od Magny Charty, přes americkou deklaraci nezávislosti, až dodnes – limitovaná vláda. Vláda Švýcarska je limitovaná, disponuje omezeným množstvím peněz a pravomocí, je podřízena občanům a nemá prostor zneužívat svou moc.

Švýcarsko reprezentuje stát v rukou občanů, zatímco naše země a téměř celý zbytek světa reprezentuje občany v rukou státu.

Myslíte si, že stát by měl být v rukou občanů a ne naopak? Myslíte si, že by naší zemi pomohla k prosperitě stejná ústavní omezení centrální vlády? My si myslíme, že ano, a to je i naším cílem.

Jeden komentář u “Švýcaři mohou zakázat státu vybírat DPH a daň z příjmu”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/