Švýcarská vláda investuje do projektů proti radikalizaci

V mešitě An’Nur, považované za jedno z hlavních míst islamistické radikalizace, proběhla v roce 2016 přepadová policejní akce.

Švýcarská vláda schválila finanční příspěvek ve výši 5 milionů CHF (125 milionů korun) na národní program zaměřený na prevenci radikalizace a násilného extremismu.

Prostředky, které mají být vynaloženy v období příštích pěti let, mají pomoci nastartovat projekty ke zvýšení povědomosti o této problematice, k poskytování poradenství a vedení informačních kampaní. Podle vyjádření Federálního policejního úřadu budou tyto projekty prováděny ve spolupráci s kantonálními a obecními úřady a veřejností.

Tento program je součástí většího tříbodového akčního plánu boje proti šíření násilného extremismu.

Filozofie tohoto plánu je do značné míry lokální a regionální. Každý kanton je vyzván k vytvoření nepolicejního orgánu, který by mohl pracovat s radikalizovanými nebo vůči radikalizaci méně odolnými jednotlivci a pokusit se je přivést zpět do většinové společnosti.

Vzdělávání je také klíčovým bojištěm a plán doporučuje rozvíjet více lekcí a projektů zvyšujících povědomí o násilném extremismu ve snaze pozitivně ovlivnit jedince již v mladším věku.

“Pokud chcete zastavit terorismus, nemůžete čekat, až bude u vašich dveří a policie bude muset zasáhnout. Musíte to řešit mnohem dříve,” řekla švýcarská ministryně spravedlnosti Simonetta Sommaruga.

Probíhají také kroky ke zpřísnění zákonů a sankcí proti extrémistickým činům.

Švýcarsko se prozatím vyhnulo extrémistickým činům velkého rozsahu jakých jsme byli svědky v Německu a ve Francii, státní orgány však zůstávají ostražité: Švýcarská zpravodajská služba uvádí, že ke konci roku 2017 sleduje 550 osob, u nichž se předpokládá, že představují potenciální riziko. Na konci roku 2016 to bylo 497 osob.

Švýcarsko také úzce spolupracuje s evropskými partnery na sdílení informací a provádění koordinovaných zásahů, jako například v listopadu 2017, kdy švýcarská a francouzská policie zatkla 10 osob při přeshraniční protiteroristické akci.

Zdroj: swissinfo.ch 16.5.2018 a swissinfo.ch 4.12.2017

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/