Švýcarské „zlaté vízum“

https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipM5tolsUJAdTjV3p7xX2H_rxLlTgeLSJ6we3wkz=s675-k-no
Ženeva, 2. nejlidnatější město Švýcarska s populací 203 000 obyvatel. V pozadí vodotrysk Jet d’Eau. Dvě pumpy, každá o výkonu 500 kW, vytlačují 500 litrů vody za sekundu do výše okolo 140 metrů, což odpovídá výšce čtyřicetipětipodlažní budovy…


Nepříliš známý článek švýcarského cizineckého zákona umožňuje bohatým cizincům ze zemí mimo Evropu žít ve Švýcarsku. U Číňanů je tento článek stále oblíbenější.

Za normálních okolností mají právo vstoupit do Švýcarska pouze lidé z zemí EU a EFTA, a to díky smlouvě zvané Dohoda o volném pohybu osob.

Málo známý a zřídka používaný článek 30 federálního cizineckého zákona však umožňuje přestěhovat se do Švýcarska i cizincům ze zemí mimo Evropu – ovšem pouze v případě, že jsou dostatečně bohatí. To znamená, že mohou prokázat, že mají dostatek finančních prostředků k životu ve Švýcarsku, aniž by museli pracovat nebo se uchýlit k sociálním dávkám.

Pokud místní úřady dojdou k závěru, že existuje „významný fiskální zájem“, mohou na základě tohoto článku kantony vydávat cizincům povolení k pobytu typu B (nově zabydlený cizinec).

Významný fiskální zájem

Co přesně znamená „významný fiskální zájem“? Tento termín si definuje každý kanton sám.

Například nejnižší roční sazba daně pro cizince ze zemí mimo EU je 287 882 franků (7,2 mil. korun) v kantonu Wallis, 312 522 franků (7,8 mil. korun) v Ženevě a 415 000 franků (10,4 mil. korun) v kantonu Vaud.

Každý rok si takto pobyt ve Švýcarsku „koupí“ přibližně 40 až 50 lidí, jak uvádí čísla zveřejněná švýcarským Státním sekretariátem pro migraci (SEM).

Ve Švýcarsku nyní žije s tímto zvláštním povolením celkem 352 cizinců. Pocházejí většinou z Ruska, Saúdské Arábie, Spojených států a Brazílie.

Lidé z Číny však nyní podle SEM tvoří největší podíl cizinců s tímto zvláštním povolením. Za poslední čtyři roky se ve Švýcarsku usadilo celkem 34 čínských státních příslušníků.

„Rolls-Royce“ mezi zeměmi, kde žít

O této vybrané skupině lidí pobývající ve Švýcarsku na „zlaté vízum“ je známo, že většina z nich žije v kantonu Ženeva. Dalšími jsou pak kantony Ticino, Vaud, Zug a Bern.

Ženeva u soutoku řek Rhony a Arve.


Švýcarsko je považováno za všeobecně bezpečnou zemi a pro cizince je „Rolls-Royce“ mezi zeměmi, kde žít. „Bohatí cizinci chtějí žít v zemi, která má dobrou zdravotní infrastrukturu,“ uvedl Enzo Caputo, právník z Curychu, který se specializuje na povolení k pobytu a daňové balíčky.

Další výhodou švýcarského povolení k pobytu typu B je, že umožňuje občanům třetích zemí volný pohyb po celém schengenském prostoru.

Celkově žije ve Švýcarsku zhruba 2,1 milionu cizinců, což představuje 25,1 % z celkové populace.

Zdroj: thelocal.ch 16.2.2021STANOVISKO ŠVÝCARSKÉ DEMOKRACIE

Cizinci pobývající ve Švýcarsku na základě článku 30 cizineckého zákona, jsou ochotni za toto privilegium zaplatit v součtu přes 2,5 mld. korun ročně.

Myslíte si, že by převzetí švýcarských politických principů pomohlo i nám posunout se blíže ke značce Rolls-Royce mezi zeměmi, kde žít? My si myslíme, že ano, a to je i náš cíl.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/