Švýcarsko deset let po kontroverzním zákazu minaretů

Čtyři švýcarské minarety postavené ještě před zákazem jejich výstavby.Před deseti lety většina švýcarských voličů podpořila lidovou iniciativu (referendum o změně ústavy) zakazující po celé zemi stavět minarety. Co se od té doby změnilo?

Lidovou iniciativu přijalo v referendu 57,5% švýcarských voličů, přestože většina politiků, církevních vůdců a islámských organizací uvnitř i vně Švýcarska byla proti.

Zákaz výstavby minaretů ve Švýcarsku.

Tuto myšlenku podpořila pouze pravicová Švýcarská lidová strana a křesťansko-konzervativní Federální demokratická unie. Minarety byly pro ně symboly náboženského a politického vzestupu islámu.

Výsledek „ano zákazu“ byl politickou senzací, kterou nikdo nepředpokládal.

Deset let po tomto rozhodnutí však počet muslimů ve Švýcarsku stále roste. V některých kantonech pokračuje výstavba mešit, ovšem bez minaretů.

Islám, i když ve Švýcarsku není oficiálním státem uznávaným náboženstvím, je třetí nejrozšířenější vírou v zemi. Komunita téměř 450 000 věřících je velmi různorodá co se týká původu a postoje k víře. Asi 350 sdružení zastupuje zájmy muslimů, zatímco kazatelé působí v asi 300 modlitebnách. Čtyři z nich mají minarety.

V návaznosti na zákaz minaretů dva kantony hlasovaly také pro zákaz nošení burky. (pozn. překl.: Ticino a St. Gallen). Podobná iniciativa o zákazu burky avšak v celonárodním měřítku je projednávána, ačkoli pozorovatelé říkají, že má malou šanci na přijetí.

(pozn. překl.: 19.6.2020 obě komory parlamentu označily tuto iniciativu za platnou a bude předložena ke schválení občanům a kantonům. Pokud pro ni bude hlasovat dvojí nadpoloviční většina občanů i kantonů, vstoupí v platnost a stane se součástí švýcarské federalní ústavy.)

Argumenty v předchozí době

Před deseti lety zastánci občanské iniciativy týkající se minaretů tvrdili, že zákaz jejich výstavby ve Švýcarsku „zabrání dalšímu šíření islámu v zemi“. Argumentovali, že minarety nemají „žádnou náboženskou funkci“, a že korán „minarety vůbec nezmiňuje“. Tvrdili také, že po celém světě existují tisíce mešit bez minaretů, a že takový zákaz nezabrání muslimům v praktikování jejich víry.

Obecně zastánci doufali, že tato iniciativa zastaví to, co považují za „plíživou islamizaci“.

Na druhé straně přední členové Federace islámských organizací ve Švýcarsku a Organizace pro islámskou spolupráci ve Švýcarsku uvedli, že odmítají být použiti jako pěšáci v bitvě vedené pravicovými extremisty.

Konference švýcarských biskupů rovněž prohlásila, že úplný zákaz výstavby minaretů poškodí jejich úsilí o rozvoj dialogu o vzájemném přijímání a respektu mezi náboženstvími.

Vláda tehdy namítala, že iniciativa není nutná, protože zákony o územním plánování již prosazovaly část toho, čeho se iniciativa snažila dosáhnout.

Většina muslimů ve Švýcarsku pochází z oblasti bývalé Jugoslávie. Jedna pětina má turecké kořeny. Jako podíl na populaci představují 4,5%, což je dvojnásobek oproti roku 1990.

Zdroj: swissinfo.ch 29.11.2019

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/