Švýcarský černý trh s bílým práškem

Německý chemik Constantin Fahlberg v roce 1900, který stál na počátku celého příběhu.


Představte si Švýcarsko na přelomu dvacátého století. Lidé si k tělu připínají kilogramy bílého prášku a směřují k hranici. Alpský národ je mezinárodním centrem obchodu s touto nelegální látkou. Není to však heroin – ten byl v té době zcela legální.

Román Eduarda Ehrenspergera z roku 1913 pomáhá vyprávět tento příběh: Slušný muž frustrovaný z neúspěchu v podnikání dostává pokyny, jak si k tělu připevnit 15 kilogramů bílého prášku a propašovat ho přes hranice. Scéna se odehrává ve špinavém zákulisí dělnické čtvrti v Curychu.

Muž se řídí pokyny a jede vlakem do Prahy. Projde celními orgány a pak pokračuje ve svém lukrativním podnikání. Hrdina tohoto příběhu se ale brzy mění na lháře a darebáka a postupně padá do propasti korupce, zloby, barbarství a zvířecí brutality.

Mikrograf polarizovaného světla krystalů sacharinu. Sidney Molds / Science Photo Library


Sladká konkurence

Je ironií, že sacharin původně pocházel z Německa, které se později stalo pašeráckou destinací pro Švýcary. Německý chemik Constantin Fahlberg ho objevil náhodou v roce 1878. Po experimentech s dehtem ve své laboratoři si Fahlberg povšiml sladké chuti na svých rukou a byl překvapen, když zjistil, že syntetická látka, kterou právě vynalezl, je sladší než cukr. V roce 1887 začal Fahlberg vyrábět sacharin v továrně.

Výroba sacharinu byla složitá, a proto byl dražší než cukr. Avšak díky skutečnosti, že byl 550krát sladší než cukr, byl nakonec levnější variantou než cukr. Díky tomu se stal oblíbenou náhražkou pro lidi z chudších vrstev, kteří už byli zvyklí pít čekankovou kávu spíše než pravou kávu a místo pravého másla jedli margarín. Lidé si rádi dávali do svých falešných káv sacharin. A tak se zrodil černý trh s bílým práškem.

Cukrovarnická lobby nebyla potěšena, zejména v Německu, kde lobbisté neúnavně pracovali na ochraně místního řepného cukru před dovozem třtinového cukru ze zámoří. Trestná hraniční cla byla na třtinový cukr zavedena od poloviny devatenáctého století.

Nyní však místní produkci cukru neohrožoval cukr z kolonií, ale umělé sladidlo z laboratoře. Německá lobby s cukrovou řepou se pokusila přesvědčit veřejnost, aby konzumovala cukr – tiskem plakátů se slogany jako „Cukr vás posiluje“ a výukou výhod cukru ve školách. Cílem bylo vykreslit cukr jako extrémně výživný a zostudit sacharin nálepkou „lepkavý dehet. “ Spotřeba sacharinu nicméně v celé Evropě nadále rostla. Řada evropských zemí pod tlakem cukrovarnické lobby přijala zákony, které na přelomu století učinily ze sacharinu lék na předpis. Od roku 1902 byl téměř ve všech evropských zemích k dispozici pouze na lékařský předpis.

Ve Švýcarsku legální – pašeráci z Curychu

Novou zemí původu sacharinu se stalo Švýcarsko, protože švýcarské úřady neudělaly sladidlo nezákonným ani na něj neuložily vysoké daně. Jedinou další evropskou zemí s podobně uvolněnými pravidly bylo Nizozemsko. Švýcarský cukrovarnický průmysl se necítil být ohrožena sacharinem, protože daně z cukru byly nízké, aby ochránily čokoládový průmysl před nadměrnými náklady. Ve Švýcarsku byl cenový rozdíl mezi sacharinem a cukrem nevýznamný.

Na začátku 20. století byly ze Švýcarska pašovány tuny sacharinu a za jeho hranicemi celé komunity žily z obchodování se sacharinem. Celé sídliště v rakouské vesnici Kappl poblíž švýcarského města Samnaun i dnes stále nese název Saccharin na počest bílého prášku, který financoval jeho výstavbu. Ve venkovských oblastech byli pašeráci často považováni za hrdiny nebo za rebely proti pohraničnímu režimu. Kromě peněz si získali také slávu.

Skutečnost, že sacharin byl v jiných zemích nezákonný, byla pro švýcarské podniky velkým přínosem. Výroční zpráva farmaceutické společnosti Sandoz za rok 1902 uvádí, že zákaz sacharinů v zahraničí otevřel „příznivé perspektivy“ pro bazilejský průmysl. V dalších letech se sacharin stával pro výrobce chemikálií stále důležitějším.

Poté, co byl v roce 1906 pozměněn švýcarský zákon o potravinách, stal se sacharin (ze spíše bezvýznamného pro švýcarský obchod) nejobchodovanějším výrobkem, který představoval 34 procent vývozu. To bylo způsobeno především skutečností, že neexistovala žádná konkurence ze zahraničí a země jako USA nebo Japonsko, kde sacharin nikdy nebyl nezákonný, pokračovaly v zadávání velkých objednávek tohoto sladidla. Téměř polovina produkce však šla přes prostředníky, kteří distribuovali sacharin nelegálním pašováním.

Zlatou éru pašování sacharinů ukončila první světová válka. Po druhé světové válce došlo k rychlému oživení obchodu se sachariny, pašování např. do Itálie bylo stále lukrativní, ale v šedesátých letech toto podnikání zcela vyhaslo.

Zdroj: swissinfo.cz 26.12.2020

STANOVISKO ŠVÝCARSKÉ DEMOKRACIE

Za úspěchem Švýcarska stojí svoboda podnikání, nízké regulace a daně a to, že se vyhýbá zapojení do globální politické sítě. Například členem OSN se stalo až jako jednou z posledních zemí v roce 2002, 11 let po Severní koreji.

Švýcarsko je dlouhodobě jednou z ekonomicky nejsvobodnějších a nejméně zdaněných zemí v Evropě.

Nadměrné regulace, lobbismus a vysoké daně brání okolním zemím se Švýcarsku vyrovnat. Dnes tyto vlastnosti přebírá a reprezentuje EU.

Švýcarsko má strop DPH 7,7%

ČR má z EU nařízeno minimum DPH 15%

Švýcarský politický systém těmto negativům dokáže více cestami vzdorovat. Myslíte si, že by přechod na švýcarský politický systém naší zemi ve všech ohledech pomohl? My si myslíme, že ano, a to je náš cíl.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/