Švýcarský souhlas s užíváním názvu „Švýcarská demokracie“

Dobrá zpráva pro Švýcarskou demokracii. Používání slova „švýcarský“, např. v názvu výrobku, není běžně povoleno. K použití slova „švýcarský“ v názvu hnutí jsme nyní, mimo předchozího souhlasu Ministerstva vnitra ČR, získali souhlas i přímo ze Švýcarska. Cílem žádosti o souhlas bylo předejít případným problémům do budoucna, které by mohly ovlivnit řádné fungování hnutí.Zdroj: Ambasáda Švýcarské konfederace v Praze 3.3.2021

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/