Tři pilíře švýcarského důchodového systému

S prodlužující se délkou života a klesají porodností mají důchodové systémy potíže.


Vláda a parlament ve Švýcarsku se přou ohledně reforem důchodového systému v zemi. Jak funguje švýcarský důchodový systém?

První pilíř

Tvoří ho státní penzijní fond, který se skládá z různých pojistných systémů jako je OASI (hlavní důchodový fond), pojištění pro případ invalidity a pojištění pro případ nezaměstnanosti. OASI a pojištění pro případ invalidity jsou povinné pro všechny obyvatele Švýcarska.

Muži ve věku 65 let a ženy ve věku 64 let mají nárok na starobní důchod. Platby mohou být zahájeny o jeden nebo dva roky dříve, ale v tomto případě se výše důchodu snižuje. Platby lze také odložit o jeden rok až pět let, což přináší naopak navýšení plateb – v závislosti na počtu odložených měsíců. V některých případech mohou příjemci starobního důchodu převést důchod na dítě a/nebo na svého manžela/manželku.

Druhý pilíř

Je založen na zaměstnaneckých penzijních fondech a úrazovém pojištění. Zaměstnanci, kteří vydělávají více než 21 150 franků (529 000 korun) ročně, jsou automaticky pojištěni v penzijním fondu druhého pilíře. Penzijní fond a úrazové pojištění jsou povinné pro všechny zaměstnance již více než 25 let. Osoby samostatně výdělečně činné se mohou připojit dobrovolně. V kombinaci s příjmy z prvního pilíře může člověk očekávat, že po odchodu do důchodu bude dostávat přibližně 60% svého posledního platu, aby si mohl udržet svou životní úroveň.

Třetí pilíř

Je soukromá, individuální možnost, kterou mohou zaměstnanci využít k dorovnání ke zbytku svého bývalého příjmu, na který se nevztahují první dva pilíře. Tyto fondy jsou rovněž chráněny zákonem a často nabízejí daňové výhody. Obvykle mají podobu důchodového spořícího účtu (s daňovými úlevami) nebo flexibilního spořicího účtu (málo případných daňových úlev).

Tři pilíře švýcarského důchodového systému.


Švýcarská populace však stárne, stejně jako v mnoha jiných západních zemích. Stále více lidí vstupuje do důchodu a díky prodlužující se délce života je na něm závislá déle, zatímco do systému přispívá méně lidí v produktivním věku.

Parlament v současné době diskutuje o reformách, včetně plánu na zvýšení důchodového věku žen ze 64 na 65 let a snížení konverzního poměru použitého pro výpočet výplaty důchodu z druhého pilíře.

Zdroj: swissinfo.ch 1.3.2017

Jeden komentář u “Tři pilíře švýcarského důchodového systému”

 1. Jako obvykle upozorňuji na značné nepřesnosti v článku. Např.:
  – žádné “automatické” pojištění v druhém pilíři není,
  – rozdíl mezi druhým a třetím pilířem není mj. v tom, že třetí je soukromý a druhý nikoliv,
  – hranice pro pojištění vůbec nemusí být 21150 CHF/rok,
  – zda by měl být pojištěn záleží i na jiných parametrech (věk)
  atd. atd …
  Proto – pokud to někoho opravdu zajímá, doporučuji hledat v relevantním zdroji a zde to brát jen pro hrubou orientaci…
  H

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/