V deportacích Švýcarsko výrazně převyšuje EU

Vězeňský dvůr pro ty, co čekají na deportaci z letiště v Curychu.

Zatímco Švýcarsko v roce 2017 deportovalo téměř 57% odmítnutých žadatelů o azyl zpět do jejich rodných zemí, evropský průměr byl pod 37%.

Noviny Sonntags Blick informovaly, že tato čísla pocházejí z interního dokumentu švýcarského Sekretariátu pro migraci (SEM). Dle vyjádření tiskového mluvčího SEM Daniala Bacha je důvodem tak vysokého procenta deportací to, že Švýcarsko uzavřelo smlouvy o deportacích s více státy, než málokterá jiná země, jmenovitě se šedesátičtyřmi zeměmi.

Dokument Sekretariátu pro migraci také upozorňuje, že v rámci Dubliského systému Švýcarsko předává výrazně více lidí do jiných zemí Dublinské dohody, než kolik z nich přijímá.

Mluvčí nicméně odmítnul tvrzení novin Sonntags Blick, že Švýcarsko deportuje odmítnuté žadatele do nebezpečných oblastí. Dle dokumentu SEM Švýcarsko “důrazně dbá v každém jednotlivém případě, aby byly naplňovány právně závazné pokyny týkající se daného státu”. Seznam deportací obsahuje například speciální let do Iráku v roce 2017, navrácení imigrantů policejní eskortou do Somálska v listopadu 2018 či návrácení imigrantů do Afganistánu v březnu 2019 – poprvé po téměř dvouleté blokádě.

Dle mluvčího není Afganistán obecně kvalifikován jako válečná zóna a některé oblasti, včetně hlavního města Kábulu, jsou považovány za vyhovující pro navrácení imigrantů. Tento stav se nezměnil. To samé platí pro Somálsko. SEM riziko pronásledování v případě navrácení do vlasti posuzuje.

Zdroj: swissinfo.ch 21. 4. 2019

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/