V kvalitě silnic jsou Švýcaři 3. na světě, my jsme až na 76. místě

150 metrů vysoký a 678 metrů dlouhý most přes údolí Ganter, kanton Valais.Indikátor kvality silnic je jednou ze složek indexu globální konkurenceschopnosti, který každoročně zveřejňuje Světové ekonomické fórum (WEF). Představuje hodnocení kvality silnic v dané zemi na základě údajů z WEF Executive Opinion Survey, dlouhodobého a rozsáhlého průzkumu, který se opírá o názory více než 14 000 vedoucích firem ve 144 zemích. Skóre indikátoru kvality silnic je založeno pouze na jedné otázce. Respondenti mají ohodnotit silnice v zemi, kde působí, na stupnici od 1 (nedostatečně rozvinuté) do 7 (rozsáhlé a efektivní podle mezinárodních standardů). Jednotlivé odpovědi jsou agregovány, aby se vytvořilo skóre země.Zdroj: theglobaleconomy.comSTANOVISKO HNUTÍ ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE:


Ačkoli může být uvedené hodnocení značně subjektivní, něco zřejmě vypovídá. Podobně jako ve většině měřítek zůstáváme v rámci Evropy i světa druhořadou zemí. Co se týká nezaměstnanosti, jsme však paradoxně jeden z nejpracovitějších národů v Evropě.

Nezaměstnanost v Evropě v roce 2022 (v procentech), zdroj: Eurostat.Jak je možné, že v zemi vzdálené pouhých 300 km od té naší, takřka vše funguje výrazně lépe? Třicet let měníme politiky, ale naše výsledky se nemění. Není čas přemýšlet nad celkovou změnou systému po vzoru Švýcarka? My si myslíme, že ano.

Jeden komentář u “V kvalitě silnic jsou Švýcaři 3. na světě, my jsme až na 76. místě”

  1. Švýcaři mají sice problém, plynoucí z tradičního dědického zákona, že tu a tam každý kousek cesty v horách patří někomu jinému. Takže se střídají úseky asfaltované s jinak zpevněnými.

    Nicméně, každou nerovnost zpravidla neodkladně, a hlavně efektivně opravují. Cestář samotář si přiveze na korbě bagr a sám si se vším poradí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/