Ing. Valéria Valsamisová

Vystudovala jsem Fakultu elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské. Pracovala jsem ve funkci samostatného zodpovědného projektanta elektrických zařízeni a rozvoden ve SME a také v dělnických profesích. Mám přehled o stavu našeho hospodářství a každodenních problémech lidí. Vyrůstala jsem v multikulturním prostředí, jehož základy položil ještě T.G. Masaryk. Je škoda, že jsme se od jeho myšlenek a chápání demokracie hodně vzdálili. Dále jsem se vzdělávala na kurzech v oblasti zdravotnictví, z alternativní a čínské medicíny, zdravého životního stylu, a potkala zde řadu vynikajících odborníků. Svou práci vidím ve sjednocovaní sil a lidí, kterým opravdu zaleží na osudu České republiky.