Zdeněk Moša

Po ukončení  střední zemědělské školy v Opavě jsem až do roku 1990 pracoval jako zootechnik v plemenářském podniku a v JZD. Po roce 1990 jsem se začal věnovat podnikání a tomu se věnuji dodnes. Již 29 let se zabývám exportem a importem lesních plodů, posledních 10 let také do Švýcarska. Chtěl bych prosazovat rozvoj pěstování a posílení soběstačnosti v ovocnářském segmentu zemědělství a také změny sazeb DPH a dalších daní.